הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

חדשות

1.10.2017

שדרוג אתר האינטרנט של הרשות לפיתוח הגליל

קהל יקר, הרשות לפיתוח הגליל נמצאת בתהליך בניית אתר אינטרנט חדש ועדכני, אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, על מנת לוודא את נכונות הנתונים יש לשלוח שאילתא ב" צור קשר" ונענה בהקדם. עמכם הסליחה.

מכרז פומבי מס’ 26/17 להפעלת מדריכים  בפרויקט "מסע הגליל" לבתי ספר מהחברה הלא יהודית (מוסלמים דרוזים וצ’רקסים).

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לבחירת מפעיל מדריכים לפרויקט מסע גליל – חברה הלא יהודית, לפרטים – לחץ על הכותרת

3.1.2017

מכרז פומבי מס’  12/17 לבחירת מפעיל מדריכים לפרויקט "מסע גליל" לבתי ספר יהודיים, מכינות קד"צ ולבני הישיבות. 

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לבחירת מפעיל מדריכים לפרויקט מסע גליל – חברה יהודית, לפרטים – לחץ על הכותרת

3.10.2017

מכרז פומבי מס’ 28/17 למתן שירותי אבטחה וליווי רפואי לרשות לפיתוח הגליל

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי אבטחה ורפואה – לפרטים לחץ על הכותרת

3.10.2017

מכרז פומבי מס’ 26/17 להפעלת מדריכים  בפרויקט "מסע הגליל" לבתי ספר מהחברה הלא יהודית (מוסלמים דרוזים וצ’רקסים).

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לבחירת מפעיל מדריכים לפרויקט מסע גליל – חברה הלא יהודית, לפרטים – לחץ על הכותרת

1.10.2017

קול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל, החליטו לגבש תכנית לעידוד רופאים עולים להשתלב במערכת הרפואה בגליל ולהתיישב בגליל. וזאת במטרה לצמצם את פערי הבריאות הקיימים בין הגליל למרכז הארץ והעלאת מספר הרופאים המתגוררים ועובדים במוסדות רפואה בגליל.
לפרטים לחץ על הכותרת

19.9.2017

מכרז פומבי 24/17 לאיתור ראש תחום חינוך וקהילה ברשות לפיתוח הגליל

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לאיתור ראש תחום חינוך וקהילה  ברשות - לפרטים, לחץ על הכותרת.

14.9.2017

מכרז  פומבי  מס’ 23/2017 למתן שירותי השכרת כלי רכב בליסינג תפעולי

הרשות פונה בזאת בבקשה לקבל הצעות למתן שירותי השכרת כלי רכב בדרך של ליסינג תפעולי – לפרטים לחץ על הכותרת

16.2.2017

התכנית לחיזוק הצפון - החלטת ממשלה 2262

להל"ן נוסח החלטת הממשלה 2262 מיום 8.1.2017 לחיזוק הגליל והצפון
לצפייה לחץ על הכותרת

מפת אתר

Microsoft VBScript runtime error '800a01fa'

Class not defined: 'class_Url_handler'

/_resources/SiteMap_handler/class/class_SiteMap_handler.inc, line 39