הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

חדשות

17.8.2017

מכרז פומבי מס’ 21/17 למתן שירותי ייעוץ בתחום הנדסת החשמל והתאורה במסגרת פרויקט "מאירים את הגליל"

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום הנדסת החשמל והתאורה במסגרת "פרויקט מאירים את הגליל".

16.8.2017

מכרז פומבי מס’ 20/2017

למתן שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול, ביצוע מכרזים ופיקוח על ביצוע המכרזים במסגרת ביצוע מיצגי תאורה שונים בפרויקט ’מאירים את הגליל’.

10.8.2017

מכרז פומבי מס’  18/17 – "ביז בגליל"

מכרז פומבי מס’  18/17 – "ביז בגליל"
הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות להקמה, תפעול ותחזוקה של מערכת רכש ממוחשבת ולהקמה, תפעול ותחזוקה של אתר אינטרנט תומך מערכת (פורטל עסקים אינטרנטי) עבור הרשות לפיתוח הגליל- לפרטים לחץ על הכותרת

30.7.17

מכרז 19/17

לקבלת שירותי ייעוץ וניהול תכנית "ביז בגליל" של הרשות לפיתוח הגליל
דוגמאות לפעילות הנדרשות המיזם:
 שותפות בהקמת פורטל )כדוגמת www.bizbanegev.org.il )
 הקמת וניהול מאגר מוסדות עוגן
 הקמת וניהול מאגר עסקים קטנים ובינוניים כנותני שירות
 הקמה וניהול פורום מנהלי רכש
 הקמה וניהול של פורום בתי התוכנה של הגליל
 הפקת יריד רכש מוסדי החושף יצרנים, ספקים ונותני שירותים לצרכי רכש של
     מוסדות, עסקים, ארגונים וועדים
 ועוד.
מועד אחרון להגשת המכרז 21/08/2017

27.7.2017

תשובות הבהרה למכרזים 17/17 ו- 15/17 יועצים


הנדון : להל"ן תשובות לשאלות הבהרה:
למכרז פומבי מס’ 2017/17 יועץ תחום כלכלה, תשתיות, תשתיות אנרגיה ותיירות בתכנית האסטרטגית לפיתוח הצפון ולמכרז פומבי מס’ 2017/15 למתן שירותי ייעוץ בתחום הבריאות.
לפרטים לחץ על הכותרת

17.7.2017

מכרז פומבי מס’ 17/2017 ליועץ לתחום כלכלה, תשתיות, תשתיות אנרגיה ותיירות


מכרז פומבי מס’ 17/2017 ליועץ לתחום כלכלה, תשתיות, תשתיות אנרגיה ותיירות בתכנית האסטרטגית לפיתוח הצפון. לצפייה במכרז והורדה – לחץ על הכותרת

16.2.2017

התכנית לחיזוק הצפון - החלטת ממשלה 2262

להל"ן נוסח החלטת הממשלה 2262 מיום 8.1.2017 לחיזוק הגליל והצפון
לצפייה לחץ על הכותרת

12.07.2017

מכרז פומבי מס’ 15/2017 למתן שירותי ייעוץ בתחום הבריאות

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת להציע הצעה למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבריאות, בכפוף להחלטת הממשלה בתוכנית האסטרטגית לפיתוח הצפון. לפרטים נוספים והורדת המכרז – לחץ על הכותרת

מפת אתר

Microsoft VBScript runtime error '800a01fa'

Class not defined: 'class_Url_handler'

/_resources/SiteMap_handler/class/class_SiteMap_handler.inc, line 39