הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

אוקספורד בצפת

יולי 2012

קריה אקדמית תוקם בגליל על שטח של 400 דונם, כך בהמלצת וועדה בין משרדית בראשות מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל.

אמש, המליצה הועדה על הקצאת 100 דונם בשלב הראשון,לטובת מבנה הקבע של בית הספר לרפואה, הכולל מעבדות מחקר, בית גידול לחיות מעבדה, אגף להדמיה רפואית מבני ספורט ועוד. התוכנית לקריה האקדמית הינה חלק מתוכנית כוללת לפיתוח העיר צפת וכוללת גם הקמת 3000 יחידות דיור. הוועדה תמסור את המלצותיה למינהל מקרקעי ישראל האחראים על הקצאת הקרקע. התוכנית מתבססת על פרוגרמה פיסית ואקדמית שהוגדרה על ידי אוניברסיטת בר אילן.

הפקולטה לרפואה בצפת, נחנכה לפני כשנה, בשנה הבאה יתווספו כ-130 תלמידים חדשים כך שסך הכל ילמדו במקום 260 סטודנטים מהארץ ומחו"ל. בבית הספר לרפואה ילמדו בהבשלה מלאה למעלה מ 400 סטודנטים ובעתיד יש צפי להקמת פקולטה למקצועות הבריאות בה ילמדו מקצעות בריאות שונים. סך הכל כם השלמת המעבר למתחם הקבע ילמדו בבית הספר על שלוחותיו כ – 1000 סטודנטים.
בית הספר שהוקם יצר תנופת נדל"ן אדירה בצפת ומחוצה לה, בימים אלו מוצאות לשיווק 240 יחידות דיור חדשות (!)וסטודנטים, אנשי אקדמיה ומשפחות צעירות נהרו למקום, בדירות שכורות ובקניית דירות מגורים.

השר לפיתוח הנגב והגליל סילבן שלום, סיפר אמר "מה שמתרחש במים אלו בעיר צפת זו מהפכה של ממש. העיר שואבת אליה סטודנטים ואנשי סגל הלומדים ומלמדים בבית הספר. בית הספר לרפואה בצפת מהווה את הבסיס להקמת אוניברסיטה בגליל והתכנון תואם תוכנית זו. אין ספק שאוניברסיטה בגליל תעשה לצפת ולאור כולו מה שעשתה אוניברסיטת בן גוריון בנגב. צפת תהפוך לעיר סטודנטיאלית והצעירים יהוו את דור ההמשך של המקום. זהו צעד קריטי להתפתחות האזור ומביא לשינוי מגמה מובהק, לא עוד הגירה שלילית אלא משיכה של אוכלוסיה חזקה וחדשה לאזור. המטרה שלנו להבאת 300 אלף מתיישבים בגליל מתקדמת עם פרויקטים מעין אלו. נושא בית הספר לרפואה בצפת התעכב משנת 2005, עד הקמתו בשנה שעברה, ואנו רואים כעת מה הקמתו עשתה, לצפת, לישובים מסביב, לנדל"ן, לתעסוקה ולתושבים בגליל.
 

מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל, שמי כהן: "מדובר במהלך אסטרטגי לטווח הרחוק, שמטרתו ליישב את הגליל כחלק ממימוש תוכנית השר שלום להביא 300 אלף תושבים לנגב ולגליל בעשור הקרוב".
מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל, יו"ר הועדה הבינמשרדית, אורנה הוזמן בכור: זוהי בשורה גדולה לגליל בכלל ולצפת בפרט. ההמלצה שיוצאת מכאן היום מהווה אבן דרך להפיכת הגליל למרכז מדע ומחקר. הגליל, הכוללת פיתוח כלכלה ותעסוקה, שדרוג תשתיות, קידום מערכת החינוך ושיפור מערכות בריאות. גורמים רבים חברו לנושא זה, המל"ג, אוניברסיטת בר אילן, משרד השיכון, הוות"ת ובכוחות משותפים נגרום לזה לקרות".
 

סגור חלון