הרשות לפיתוח הגליל
For updates and news from the Galilee Development Authority

4 מיליון לתשתיות במגזר

False

סגור חלון