הרשות לפיתוח הגליל
For updates and news from the Galilee Development Authority
Departments » Settlement » נדל"ן והרחבות בגליל » מכרזי מקרקעין של ממ"י

מכרזי מקרקעין של ממ"י

False

סגור חלון