הרשות לפיתוח הגליל
For updates and news from the Galilee Development Authority
Departments » Settlement » קמפיינים ואירועים

קמפיינים ואירועים

Hundreds of families joined the 1600 families that made the transit to the Galilee

Hundreds of families joined the 1600 families that made the transit to the Galilee

Read More

סגור חלון