הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » קולות קוראים » קול קורא קולנוע 28.6.18

קול קורא מבנה ציבור - קולנוע 2018

לנוסח הקול הקורא ולטופס ההגשה

סגור חלון