הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » קולות קוראים » ספק יחיד אמי - מוסיקאים

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד – "יוצרים מוסיקה גלילית".

17.5.18

סגור חלון