הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » קולות קוראים » קול קורא נוער בסיכון הכשרה מקצועית

מבחנים לצורך תמיכה במוסדות פנימייתים להכשרה מקצועית של נוער בסיכון 2018

סגור חלון