הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
סטטיסטיקה ומידע » התיישבות

התיישבות

הערכת גרעיני התיישבות עירוניים

מרץ 2012 | בוצע ע"י מכון צפנת

תופעת גרעיני ההתיישבות, שהחלה באמצע שנות השמונים בישראל, באה לידי ביטוי בקבוצות בוגרים, דתיים וחילוניים, העוזבים קן משפחתי והלוכים להתיישב בהתיישבות קבע בפריפריה הגיאוגרפית-כלכלית-חברתית של ישראל, כדרך חיים. המשרד לפיתוח הנגב והגליל רואה בגרעינים מענה ראשון במעלה לעיבוי ההתיישבות בנגב ובגליל ויחד עם משרד השיכון יזם מחקר שנועד לבחון את תרומת המפעל המשותף של שני המשרדים לחיזוק הגרעינים והישובים, ולתת בידי שני המשרדים כלים לקבלת החלטות להמשך פיתוח תוכנית גרעיני ההתיישבות.

לדוח המחקר

סגור חלון