הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרזי יועצים

False

 
להל"ן תשובות לשאלות הבהרה:
1. למכרז פומבי מס' 2017/17 יועץ תחום כלכלה, תשתיות, תשתיות אנרגיה ותיירות בתכנית האסטרטגית לפיתוח הצפון.
2. למכרז פומבי מס' 2017/15 למתן שירותי ייעוץ בתחום הבריאות.
לצפייה בתשובות לחץ על הקישור המצורף  

http://www.galil.gov.il/files/FMF_648.pdf
    סגור חלון