הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 13/17 מתן שירותי אבטחה ורפואה לרשות לפיתוח הגליל

תשובות לשאלות הבהרה במכרז 13/17 מתן שירותי אבטחה ורפואה ברשות לפיתוח הגליל
הרשות לפיתוח הגליל (להלן – הרשות) מתכבדת להעביר לעיונכם שאלות הבהרה ותשובות הרשות לשאלות אלה, כפי שהופנו אליה עד ליום 11/7/17 בשעה 12:00.

הרשות לפיתוח הגליל מאריכה על הארכת מועד ההגשה ביום אחד בלבד עד ליום ה19/7/2017 בשעה 12:00. לפרטים – לחץ על הקישור המצורף
www.galil.gov.il/files/FMF_646.pdf
    סגור חלון