הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת עזר מציון, על דרך של פטור ממכרז, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (התקשרות לביצוע מיזם משותף).

"עזר מציון" זוכת פרס ישראל לשנת תשס"ח, הינה העמותה הגדולה בישראל בתחום התמיכה הרפואית. מאז הקמתה בשנת 1979, מושיטה "עזר מציון" סיוע ותמיכה רפואיים לחולים ולמשפחותיהם, לקשישים, לנזקקים ולאנשים במצבי משבר רבים ושונים, במטרה לסייע להם להתגבר על הקשיים והמכשולים העומדים בפניהם. "עזר מציון" מלווה את הנעזרים בכל שלבי ההתמודדות – עוטפת את החולים ומשפחותיהם במערך רחב של שירותים ייחודיים וחדשניים (חלקם בלעדיים) הניתנים בצורה מקצועית. שירותי העמותה ניתנים באמצעות כ – 14 מחלקות ו – 16,000 מתנדבים ב- 58 מוקדי פעילות הפרושים על פני 31 ערים, בכל רחבי המדינה. מעל 670,000 איש מכל המגזרים והגילאים מסתייעים בשירותי העמותה מדי שנה.

ההתקשרות הנ"ל בין הרשות לבין עמותת עזר מציון, הינה לצורך קיום מיזם משותף "נופשונים למשפחות חולי סרטן", במסגרתו יוזמנו למחנה הנופש השנתי לילדים החולים בסרטן, בני המשפחה כולה, ולא רק החולה עצמו. הפרויקט יבוצע על ידי הרשות ועל ידי עזר מציון במשך 4 מחזורי נופש במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2017.

על פי חוות דעתו של יועמ"ש הרשות, לאחר שנבחנו מהות ההתקשרות, אופיה, טיבו וטבעו של המיזם המשותף, נמצא כי המדובר בהתקשרות לביצוע מיזם משותף כאמור בהוראות תקנה 3 (30) לתקנות חובת המכרזים וכזו העונה על הוראות הדין.

אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו, רשאי להפנותן למשרדי הרשות לפיתוח הגליל תוך 14 ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו באמצעות דוא"ל shulman@galil.gov.il.


בכבוד רב,
הרשות לפיתוח הגליל
סגור חלון