הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » תשובות הבהרה » תשובות הבהרה לגבי מכרז רכז תיירות בדואית

מכרז פומבי 4/16

9.1.17

סגור חלון