הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » תשובות הבהרה » תשובות לשאלות הבהרה גרעיני התיישבות לאתר

תשובות לשאלות הבהרה גרעיני התיישבות

07.01.16

סגור חלון