הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » מכרזים פומביים- ארכיון

מכרזים פומביים- ארכיון

בקשה לקבלת הצעות "ליועץ בתחום התעסוקה"

הגשת הצעות עד 7/6/2012

הרשות מבקשת לקבל הצעות עבור יועץ אשר יוביל וילווה את הפקת יריד התעסוקה.

לפרסום המלא...

מכרז לרכישת יישום אינטרנטי לניהול קשרי לקוחות ומידע

16/8/2012

מכרז לרכישת יישום אינטרנטי לניהול קשרי לקוחות ומידע בנושא פיתוח וחיזוק הנגב והגליל
המשרד לפיתוח הנגב והגליל מבקש לקבל הצעות למערכת ממוחשבת לניהול קשרי לקוחות.

למידע נוסף

מכרז- שירותי ייעוץ בתחום אסטרטגית אינטרנט ומיתוג Online

5/8/2012

הרשות לפיתוח הגליל מבקשת לקבל ייעוץ בנושא ארגון חדש של המידע באתריה. הגשה עד לתאריך 27/8/2012

לפרסום המלא...

סגור חלון