הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » מכרזים פומביים- ארכיון

מכרזים פומביים- ארכיון

מכרז - שנת האמונה

15/7/2013

הרשות לפיתוח הגליל מקיימת מכרז לקבלת הצעות מחיר עבור הפעלת אירוע בהר הקפיצה לציון סיום שנת האמונה

לפרסום המלא...

הפקת פסטיבל הזית 2012

הגשה עד 28/6/2012

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת להגיש הצעות להפקת פסטיבל הזית 2012. חברות הפקה בעלות ניסיון בהפקת פסטיבלים בהיקף של למעלה מ-50 אלף אורחים מוזמנות להגיש מועמדותן למכרז

לפרסום המלא...

עבודת תכנון אסטרטגי בתחום קידום התעשייה בגליל

הרשות לפיתוח הגליל מבקשת לקבל הצעות לעבודת תכנון אסטרטגי בתחום קידום התעשייה בגליל

לפרסום המלא...

ראש תחום שיווק מחקר ומידע

ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל פונה בזאת למציעים העומדים בתנאי המכרז למשרת ראש תחום שיווק מחקר ומידע ברשות לפיתוח הגליל.

לפרסום המלא...

מכרז להכשרה תעסוקתית לעולים בגליל

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע תוכנית להכשרה תעסוקתית לאוכלוסיות עולים בגליל
פורסם: 9.1.14

לפרסום המלא...

מכרז פומבי  לקבלת שירותי ייעוץ משפטי שוטף

הגשה עד 13/5 בשעה 14:00

השירותים הנדרשים במכרז: קבלת שירותי ייעוץ משפטי שוטף לרשות בהיקף הנדרש. הייעוץ המשפטי הינו בתחום המשפט המנהלי, תמיכות ותקצוב, עריכה וכתיבת מכרזים, עריכת הסכמים, טיפול בתביעות משפטיות שהרשות הינה צד להן, ליווי משפטי שוטף בכל נושא אחר שיידרש על ידי מנכ"ל הרשות .

לפרסום המלא...

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת להגיש הצעות לעיצוב פנים למשרדי הרשות

28/5/2012

הרשות לפיתוח הגליל מעתיקה את משרדיה  - למשרדים חדשים

לפרסום המלא...

מכרז פומבי

26/9/2013

לקבלת הצעות להפקת ועידת הגליל השביעית

לפרסום המלא...

מכרז- העסקת פרויקטור הובלת תכנית איכות ומצוינות בתעשיה

25/9/2011

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות להעסקת פרויקטור – להובלת תכנית "איכות ומצוינות בתעשייה

לפרסום המלא...

מכרז פומבי - מתן שירותי ראיית חשבון וביקורת

הגשה עד 29/11

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה את הציבור להציע הצעות במכרז פומבי לקבלת שירותי ראיית חשבון, אשר יכללו, בין היתר ייעוץ שוטף לרשות בנושאים תקציביים, מיסויים וחשבונאיים. ייצוג הרשות מול רשויות המס, סיוע בהכנת ועריכת דיווחים שונים והכנת אישורים לפי הנדרש, השתתפות בדיונים וישיבות בהתאם לצורך, עדכונים מקצועיים שוטפים, ביקורת הדו"חות הכספיים השנתיים, הכנת דו"חות סקורים לפי דרישת משרדי הממשלה וכיוצ"ב שירותים

למידע נוסף

סגור חלון