הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » מכרזים פומביים- ארכיון

מכרזים פומביים- ארכיון

שירותי יח"צ וייעוץ תקשורתי

מכרז לאיתור משרד יח"צ / שירותי תקשורת עבור מתן שירותי דוברות ,שיווק והסברה , שירותי יעוץ אסטרטגי, שיווקי ויחסי ציבור עבור: פעילויות ואירועים (פסטיבלים, ירידי תעסוקה, כנסים ואחר) אותם מובילה הרשות.

לפרסום המלא...

מכרז להפעלת תכנית סיורים לגליל

הרשות לפיתוח הגליל מבקשת לקבל הצעות להפעלת תכנית סיורים לגליל - תרבויות/ מורשת/ טבע ועוד
מכרז פומבי מספר 6/2014
פורסם: 1.6.14

לפרסום המלא...

מכרז

הגשה עד תאריך 2.8.13 שעה 14:00

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים להפעלת תכנית להכשרת והשמת אקדמאים בני המיעוטים  במקצועות ההי טק בגליל.

לפרסום המלא...

הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" בדרך של פטור ממכרז

6/12/2012

הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" בדרך של פטור ממכרז

לפרסום המלא...

מכרז לקבלת הצעות להפעלת תכנית לפיתוח מנהיגות רפואית בגליל לרופאים מצטיינים בגליל

הרשות לפיתוח הגליל מעוניינות ליזום תכנית אשר תקדם את מערך הרפואה בגליל באמצעות איתור ופיתוח רופאים אשר ירכשו כלים ויישמו מנהיגות קלינית מחקרית וניהולית במערכות הבריאות בגליל תוך טיפוח המצוינות של רופאים אלו וחיזוק מחויבותם לגליל.

לפרסום המלא...

עבודת תכנון אסטרטגי בנושא שיפור מערך הבריאות בגליל.

הרשות לפיתוח הגליל מבקשת לקבל הצעות מחיר לעבודת תכנון אסטרטגי בנושא שיפור מערך הבריאות בגליל.

לפרסום המלא...

מכרז למנהל תכנית מצוינות רפואית בגליל

ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל פונה בזאת למציעים העומדים בתנאי המכרז בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותים לניהול תכנית "מנהיגות רפואית בגליל". 

לפרסום המלא...

מכרז- תכלול אירועים

הגשה עד 2 ליוני בשעה 14:00

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים להפקת / תכלול אירועי הרשות לפיתוח הגליל בין התאריכים יוני 2013 – דצמבר 2013 ( כולל).

לפרסום המלא...

בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור ניהול פעילות שיווקית בפייסבוק

הגשה עד 7/7/2013

הרשות לפיתוח הגליל מעוניינת לקבל הצעות מחיר עבור שירות של פעילות שיווקית בפייסבוק בדף
"עוברים גליל-בית בגליל"

לפרסום המלא...

מכרז מס. 10/2013 - ניהול אתרי האינטרנט והפייסבוק של הרשות לפיתוח הגליל

21/8/2013

ועדת המכרזים ברשות לפיתוח הגליל, (להלן "הרשות"), מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ניהול, תפעול והזנת תכנים לאתרי האינטרנט / דפי הפייסבוק של הרשות.

לפרסום המלא...

סגור חלון