הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » מכרזים פומביים- ארכיון

מכרזים פומביים- ארכיון

מכרז פומבי 13/15 להעצמת נשים בקהילה

05.08

הרשות לפיתוח הגליל ]להלן: ’הרשות’[ מזמינה בזאת הצעות לשירותי פרויקטור להובלת פרויקט
"העצמת נשים". הכנת תכנית עבודה הכוללת - הובלת הפרויקט, יצירת תכנים לסדנאות \ כנסים\
פעילויות תיעוד, ביצוע הפעילות בפועל , תיאום בין כל הגורמים השותפים וביצוע בקרה

לפרסום המלא...

מכרז פומ מס’ 15 / 11

17.07.15

קבלת שירות לניהול פרויקט ’בנתיבי הדת, ההיסטוריה והתרבות’.
הרשות לפיתוח הגליל ]להלן: ’הרשות’[ מזמינה בזאת הצעות לשירותי פרויקטור להובלת פרויקט "בנתיבי דה"ת )דת היסטוריה ותרבות(". הכנת תכנית עבודה הכוללת ייעוץ, מיפוי מצאי, הקמת צוות עבודה, הכנה להצעת מחליטים, הובלת הפרויקט, תיאום בין כל הגורמים השותפים, ביצוע ובקרה.

לפרסום המלא...

הרשות לפיתוח הגליל מחפשת לשכור משרדים בגליל

אפריל 2012

הרשות לפיתוח הגליל מחפשת לשכור משרדים בגליל (הגליל בהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל) בהיקף של כ- 300 מ"ר.

לפרסום המלא...

כנס מציעים למכרז למסלול להנדסאי גז

מכרז מס’ 13/13 להפעלת מסלול הכשרה להנדסאי מכונות במגמת משנה אנרגיה עם תת התמחות בגז טבעי של המשרד לפיתוח הגליל ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

לפרסום המלא...

עבודת תכנון אסטרטגי בנושא הקמת אוניברסיטה בגליל.

הרשות לפיתוח הגליל מבקשת לקבל הצעות מחיר לעבודת תכנון אסטרטגי בנושא הקמת אוניברסיטה בגליל.

לפרסום המלא...

מכרז דפוס

הרשות לפיתוח הגליל מבקשת בזה לקבל הצעות למכרז הוצאה לאור של הפקות דפוס . את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 350₪ (התשלום לא יוחזר) במשרדי הרשות, פארק תעשייה בר לב. בימים א’ - ה’ בשעות  09:00 – 15:00  עד תאריך 15.7.13

לפרסום המלא...

מכרז להכשרת הנדסאי גז - למוסדות

הרשות לפיתוח הגליל
מכרז מס’ 13/13 להפעלת מסלול הכשרה להנדסאי מכונות במגמת משנה אנרגיה עם תת התמחות בגז טבעי
הרשות לפיתוח הגליל מזמינה מוסדות טכנולוגיים בגליל אשר מוכרים ע"י מה"ט להציע הצעות להפעלת מסלול הכשרה להנדסאי מכונות עם תת התמחות בגז טבעי.

לפרסום המלא...

פרויקטור  אכלוס  לקידום שכונות  מגורים בגליל

מכרז  מס.  12/2013  פרויקטור  אכלוס  לקידום שכונות  מגורים בגליל
הרשות לפיתוח הגליל, מזמינה בזאת מועמדים להגיש מועמדות לתפקיד פרויקטור- אכלוס  לקידום שכונות  מגורים בגליל.

לפרסום המלא...

מכרז פומבי: פרויקטור לניהול פרויקט סטודנטים בונים עתיד

הגשה עד 28/8

ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל פונה בזאת למציעים העומדים בתנאי המכרז בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותים לניהול פרויקט "סטודנטים בונים עתיד"

לפרסום המלא...

מכרז מבקר פנים

6/2/2013

הרשות לפיתוח הגליל, מזמינה בזאת מועמדים להגיש מועמדות למבקר פנים.

לפרסום המלא...

סגור חלון