הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » מיזמים משותפים- ארכיון

מיזמים משותפים- ארכיון

קב’ משימה שירות לאומי

מיזם משותף עם האגודה להתנדבות שירות לאומי לקידום קבוצות משימה בשרות הלאומי בערי הגליל

לפרסום המלא...

כוונת התקשרות עם ספק יחיד

1/5/2012

בכוונת הרשות לפיתוח הגליל  להתקשר עם היועץ מר  חיים ברום כספק יחיד להמשך ריכוז הפעילות לקידום התיירות בכפרים הדרוזים והצ’רקסיים.  

לפרסום המלא...

שרות לאומי באוכ’ לא יהודית

מיזם משותף עם האגודה להתנדבות שירות לאומי
קידום השרות הלאומי אזרחי באוכלוסייה הלא יהודית בגליל

לפרסום המלא...

מרכז משותף לתכנון בלב הגליל

"איגוד ערים לאיכות הסביבה - אגן בית נטופה" בשיתוף הרשות לפיתוח הגליל מקדמים הקמת "מרכז משותף לתכנון בלב הגליל", שעיקר עיסוקו יהיה בבניית שיתופי פעולה בין ארבע הרשויות המוניציפליות: משגב, סח’נין, עראבה ודיר חנא השוכנות בתוך ובסמוך לבקעת סח’נין שבלב הגליל התחתון.

לפרסום המלא...

הודעה לציבור על פעילות "מיזם משותף" בהליך של "פטור ממכרז"

9/2/2012

הרשות לפיתוח הגליל מעוניינת לקדם מיזם משותף עם המועצה הישראלית לצרכנות על מנת לקדם נושא צרכנות נבונה ברחבי הגליל לאוכלוסיות שונות.
המיזם המשותף יעמוד על סך של 200,000 ₪ כאשר המועצה לצרכנות משתתפת בסכום זהה.
במידה וקיים גוף/מוסד אחר אשר יכול לעמוד בתנאים אלו, מוזמן לפנות לרשות לפיתוח הגליל לא יאוחר מתאריך 15.2.12 .

למידע נוסף: פטור ממכרז המועצה לצרכנות נבונה

הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" בדרך של פטור ממכרז

12/3/2013

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם תנועת רגבים (ע"ר 58-046-031-9)(להלן: "רגבים"), בדרך של פטור ממכרז, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 (התקשרות עם ספק יחיד).

לפרסום המלא...

כוונת התקשרות עם ספק יחיד

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חב’ צופית הוצאה לאור בע"מ (להלן: "צופית"), בדרך של פטור ממכרז, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 (התקשרות עם ספק יחיד).

לפרסום המלא...

מיזם משותף עם כישורית

בכוונת הרשות לפיתוח הגליל לקדם פרויקט תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים בקהילות שיקומיות במיזם משותף עם כישורית.

לפרסום המלא...

הודעה לציבור על פעילות "מיזם משותף" בהליך של "פטור ממכרז"

15/3/2013

מיזם משותף למגדל-אור ולרשות לפיתוח הגליל

לפרסום המלא...

הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת ידידי עתידים בדרך של פטור ממכרז 8/2013

20/8/2013

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת ידידי עתידים (ע"ר), ע.ר. 580396067
בדרך של פטור ממכרז על בסיס מיזם משותף, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993

לפרסום המלא...

סגור חלון