הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » קולות קוראים- ארכיון

קולות קוראים- ארכיון

קול קורא - סוכני נסיעות

עד ל 28/2/2012

בכוונת הרשות לפיתוח הגליל  לערוך רשימת סוכני נסיעות - מהן תוכל הרשות , במהלך שנת 2012, לבחור, מעת לעת סוכנים למתן שירותים בתחומים המפורטים

לפרסום המלא...

קול קורא להשתתפות בפעילות פנימיות נוער עולה לפני הורים (נעל"ה)

עד 15/1/2012

הרשות לפיתוח הגליל רואה חשיבות רבה בהבאת נוער עולה לגליל  - והטמעתו בחיי הגליל, כחלק מפעילות הרשות לעידוד עלייה והבאת עולים חדשים לגליל.  זאת מתוקף תפקידיה על פי חוק. לצורך קידום הנושא החליטה הנהלת הרשות להעמיד תקציב ייעודי להשתתפות בפעילות זו.

לפרסום המלא...

קול קורא - השמה בחברות בגליל

30/8/2011

הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הנגב והגליל קוראים לחברות מהגליל המעוניינות להציג אפשרויות השמה וגיוס עובדים במסגרת יריד התיישבות בנגב ובגליל, אשר יערך בחוה"מ סוכות,18.10.11, במתחם נמל תל-אביב  להגיש בקשה להשתתף ביריד.

למידע נוסף

קול קורא  - מעבדות חקלאיות

הגשה עד 29/12/2011

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על העמדת תקציב כהשתתפות להקמת "מעבדה לימודית" בנושאי חקלאות מובילים בגליל בתחומים מרכזיים.

למידע נוסף

קול קורא להגשת מועמדות לפרס אשלים, תשע"ב

עד 4/12/2011

עמותת אשלים – העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים ובני נוער במצבי סיכון ומשפחותיהם, מעניקה מדי שנה את ’פרס אשלים’ הניתן ליחידים ולצוותים אשר הוכיחו מצוינות, חדשנות ויוזמה ברמה היישומית בעבודתם בשדה העשייה עבור ילדים ובני נוער במצבי סיכון ומשפחותיהם. הענקת הפרס מהווה הכרה בעבודתם כמודל והשראה לאנשי מקצוע אחרים.

לפרסום המלא...

קול קורא הרשות לפיתוח הגליל לגיבוש ספקים העוסקים במחקר

הגשה עד ל 29/7/2012

בכוונת הרשות לפיתוח הגליל (להלן "הרשות") לערוך רשימת ספקים / נותני שירות מהן תוכל לבחור, להזמין מעת לעת, שירותים של ביצוע עבודות מסוג מחקרים ותסקירים

לפרסום המלא...

קול קורא למיזם משותף לגרעיני משפחות

הגשה עד 24 לינואר 2012

הרשות לפיתוח הגליל (להלן - הרשות) מודיעה בזאת על הרחבת פרויקט  תוכנית לקידום גרעיני משפחות בגליל, המיועדת לעמותות הפועלות בגליל ומפעילות מערך להבאת משפחות לערי הגליל, (הגליל - על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993).
הרחבה זו מיועדת לגרעיני ההתיישבות אשר אינם משתתפים בפרויקט הפיילוט.

לפרסום המלא...

קול קורא  - הפקת ועידת הגליל

14/8/2011

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזה הצעות להפקת ועידת הגליל לשנת 2011.
תקופת ההתקשורת היא לשנה אחת. הגשת ההצעות עד ליום 28/8/2011 בשעה 14:00. רכשית המכרז עד ליום 18/8/2011 תמורת 400 ש"ח.

לפרטים נוספים

קול קורא - ספקי אירוח

22/7/2012

בכוונת הרשות לפיתוח הגליל לערוך רשימת ספקי שירותי אירוח מהן תוכל הרשות , במהלך השנה לבחור, מעת לעת ספק למתן שירותים בתחומים המפורטים להלן:
א. שירותי לינה וכלכלה
ב. אירוח יום ללא לינה
ג. אולמות הדרכה הכוללים ציוד מתאים.

להורדת הקול הקורא המלא

סגור חלון