הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

חדשות

28.5.18

קול קורא חיזוק ופיתוח תחום הקולנוע בגליל 2018 - הארכה

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: הרשות) מודיעה על רצונה  לסייע במימון שיפוץ, הצטיידות והפעלת בתי קולנוע בגליל, על מנת לקדם את הקולנוע בקרב הרשויות בגליל, ברשויות המוניציפאליות החברות במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993.
את הנוסח המלא של הקול הקורא ניתן למצוא באתר הרשות לפיתוח הגליל.
מועד אחרון להגשת הקול הקורא הינו - יום  חמישי 28.6.18 , בשעה 12:00.

APPEL À LA PARTICIPATION AU PROJET D’INTÉGRATION DES MÉDECINS NOUVEAUX IMMIGRANTS

APPEL À LA PARTICIPATION AU PROJET D’INTÉGRATION DES MÉDECINS NOUVEAUX IMMIGRANTS QUI INTÈGRENT LE SYSTEME MÉDICAL ET VIENNENT HABITER EN GALILÉE

יוזמים תרבות בגליל- קול קורא- 2018 - עדכון מועד אחרון להגשה 1.6.18

יזם בתחום התרבות ?
יש לך מיזם אשר יכול לחולל שינוי תרבותי – חברתי?
אנו מזמינים אותך לקחת חלק בפרויקט "יוזמים תרבות בגליל" ולהוביל את המיזם שלך קדימה.
עלות התכנית הינה 500 ₪ למשתתף.
ניתן להגיש מועמדות לתכנית עד תאריך  1.6.18 בשעה 12:00
למידע מלא על התכנית, אופן הגשת מועמדות ותנאי סף לקבלה היכנסו לקישור באתר הרשות לפיתוח הגליל

17.5.18

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד – "יוצרים מוסיקה גלילית".

הרשות לפיתוח הגליל ( להלן – הרשות) רואה חשיבות רבה בקידום וחיזוק היצירה והיוצרים המקומיים המתגוררים בגליל ( ע"פ חוק הגליל, התשנ"ג- 1993), הרשות חברה לארגון אמני ישראל ( להלן – אמ"י) מתוך מטרה לאתר ולעודד יוצרים חדשים בתחום המוסיקה, להצמיחם ולתת ביטוי לרוח החשיבה והיצירה שלהם. 
גופים אשר מתנגדים להתקשרות בתנאים הנ"ל ורואים עצמם מסוגלים לתת את השרות הנדרש מוזמנים לפנות לוועדת המכרזים עד לתאריך 6.6.18 בשעה 12:00 בבוקר, באמצעות פנייה בדוא"ל לגב’ שירה רוכברג ראש תחום תיירות ותרבות ברשות לפיתוח הגליל לכתובת: shira@galil.gov.il  או באמצעות פקס:04-9552440, יש לוודא קבלת הפקס בטלפון: 04-9552426 שלוחה 0.
לפרטי ההתקשרות המלאים יש להכנס לקישור באתר הרשות.

4.3.2018

Application to join a Program for New Immigrant Physicians

The Ministry for the Development of the Negev and the Galilee, and the Galilee Development Authority have decided to build another program to encourage immigrant physicians to join the health system in the Galilee, and to settle in the Galilee. The objective is to narrow the existing gaps in the health service, between the Galilee and the center of Israel, and to increase the number of physicians that live and work in the Galilee healthcare institutions.
Click the title for more details

במערכת המסחר החדשה "ביז בגליל" - הזדמנויות עסקיות בגליל

קול קורא להשתלבות עסקים קטנים ובינוניים בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מודעים בזאת על השקת  תכנית "ביז בגליל" – זירת מסחר ממוחשבת המקשרת בין קניינים ואנשי רכש במפעלים ובארגונים בגליל לבין ספקים בתחומים מגוונים בגליל.
התכנית מונגשת ע"י הרשות לפיתוח הגליל כמענה לצורך פיתוח הכלכלה המקומית בגליל תוך יצירת חיבורים חדשים בין מפעלים, ארגונים ומוסדות עוגן גדולים ובינוניים לבין ספקים קטנים ובינוניים אשר ביכולתם לספק שירותים איכותיים ותחרותיים לארגונים אלה.
הרשות לפיתוח הגליל רואה בעסקים הקטנים והבינוניים פוטנציאל צמיחה חברתי כלכלי, ואנו רואים במיזם זה כלי מרכזי שביכולתו לסייע לפיתוחו של הגליל בהתאם למטרותיה של הרשות המופיעים בחוק הרשות לפיתוח הגליל התשנ"ג – 1993.

8/1/18

קול קורא להשתלבות עסקים קטנים ובינוניים בגליל במערכת המסחר החדשה "ביז בגליל" - הזדמנויות עסקיות בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מודעים בזאת על השקת  תכנית "ביז בגליל" – זירת מסחר ממוחשבת המקשרת בין קניינים ואנשי רכש במפעלים ובארגונים בגליל לבין ספקים בתחומים מגוונים בגליל.

31/1/2017

קול קורא לקידום אירועי תרבות, תיירות, אמנות וספורט לשנת 2018 .

מבחנים לחלוקת תקציב השתתפות הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות
לפיתוח הגליל, התשנ"ג - 1993.
א.הבקשות המלאות להשתתפות, על צרופותיהן ונספחיהן, יוגשו באופן ידני לרשות.
ב.מועדי ההגשה הינם לפי שם הרשות המקומית (ללא התואר של מ. מקומית/ מ. אזורית/עירייה). על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן.
* אותיות א עד מ ההגשה  ביום 29.1.18 בין השעות 9:30-13:30 .
* אותיות נ עד ת – ההגשה ביום 30.1.2018 בין השעות 9:30-13:30 .
ג.שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה בפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף ט’ להלן לא יאוחר מיום 14.1.18 בשעה 12:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.
ד.השאלות והתשובות יפורסמו במרוכז באתר הרשות לא יאוחר מיום 17.1.18
ה.כל בקשה תוגש בעותק מקורי אחד ובסריקה באמצעי דיגיטלי. על מבקש ההשתתפות לשמור עותק נוסף אצלו במידה ויידרש להמציאו לרשות או למשרד.
שימו לב , את טופס הבקשה יש למלא גם בגיליון האקסל האלקטרוני עפ"י ההנחיות בקול הקורא.

22.1.2018

מכרז כ"א 5/18 לאיתור ראש תחום קהילה וחברה לא יהודית

הרשות לפיתוח הגליל  מודיעה על גיוס ראש תחום קהילה וחברה לא יהודית - לפרטים לחץ על הכותרת.

24.1.2018

מיזם משותף "הכשרה בקהילה" ברחבי הגליל

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על קיום מיזם משותף עם גרעין אומץ לחיזוק והעצמה של האוכלוסיות המוחלשות בגליל, לפרטים הקש על הכותרת

24.1.2018

מיזם משותף עם ישיבת ההסדר בעכו - "מנהיגות בקהילה"

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על קיום מיזם משותף לצורך פיתוח מנהיגים בקהילה, לפרטים לחץ הכותרת

31.1.2018

תשובות לשאלות הבהרה נוער בסיכון 2018

להלן תשובותינו לשאלות הבהרה שנשאלו בתהליך הקול קורא - לפרטים לחץ על הכותרת

8.2.2018

מיזם משותף לטיפול ממוקד בקהילות בני המנשה בגליל

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת "הקריה הצפונית", בנושא
הפעלת מרכזי הדרכה וחינוך, חברתי ולימודי לקידום אוכלוסיית העולים "בני המנשה" בערים קריית
שמונה, צפת ומעלות.

14.2.2018

קול קורא לרשויות בגליל - הגשת הצעות להשתתפות בפרויקט מאירים את הגליל

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת רשויות מקומיות בגליל להגיש הצעות להשתתפות בפרויקט "מאירים את הגליל" - לפרטים לחץ על הכותרת.

29.4.18

התקשרות עם ספק יחיד- מסבירן קולי

בכוונת הרשות לפיתוח הגליל להתקשר עם חברת "מסבירו קולי" לצורך
התקנת עמדות שמע נייחות באתרים בעלי מאפיינים דתיים  (מכל הדתות ) ברחבי הגליל. מסבירן קולי הינו עמדה קבועה המוטמעת האתרי תיור ו/או מורשת נבחרים ומספרת באמצעות קולות וצלילים את סיפורו של האתר.
חברות אשר מתנגדות להתקשרות בתנאים הנ"ל ורואות עצמן מסוגלות לתת את השרות הנדרש מוזמנות לפנות לרשות לפיתוח הגליל עד לתאריך  17/5/18 בשעה 10:00 בבוקר,  באמצעות פנייה בדוא"ל לעו"ד עופרי סיידה, מנהל הפרויקטים  ברשות לפיתוח הגליל לכתובת הדוא"ל ofri@galil.gov.il .

ארכיון » קולות קוראים ארכיון

קולות קוראים ארכיון

קול קורא של קרן גנדיר לשנת 2015

05.05.2015

קרן גנדיר שמחה להודיע על קול קורא לשנת 2015 אשר יתמקד בשלושה נושאים,

•        הקמה ו/או ביסוס תשתיות של קהילות בוגרים של תכניות המעודדות את
          הבוגרים לקחת אחריות ולקדם אג’נדה ויזמות חברתית
•        תכניות חדשניות וייחודיות לקידום מנהיגות ושותפות אזרחית פעילה בקרב
          קבוצות צעירים...

קרא עוד

קול קורא לפעילות נעל"ה

קול קורא להשתתפות בפעילות פנימיות נוער עולה לפני הורים 2014

לפרסום המלא...

סגור חלון