הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

חדשות

8/1/18

קול קורא להשתלבות עסקים קטנים ובינוניים בגליל במערכת המסחר החדשה "ביז בגליל" - הזדמנויות עסקיות בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מודעים בזאת על השקת  תכנית "ביז בגליל" – זירת מסחר ממוחשבת המקשרת בין קניינים ואנשי רכש במפעלים ובארגונים בגליל לבין ספקים בתחומים מגוונים בגליל.

2.1.2018

מכרז פומבי - כ"א מס’ 4/2018 לאיתור רכזי/ות צמיחה דמוגרפית

מכרז לאיתור רכזי/ות צמיחה דמוגרפית , המשרה מיועדת לפעול בערים ובמועצות המקומיות בגליל שתוקצבו בקול קורא ל 2018.  לפרטים לחץ על הכותרת

2.1.2018

מכרז פומבי 1/2018 מרכז/ת מידע ברשות לפיתוח הגליל

מכרז פומבי - כ"א מס’ 1/2018 לאיתור מרכז/ת מידע ברשות לפיתוח הגליל
מיועד לחברה הלא יהודית (מוסלמים, דרוזים, בדואים, צ’רקסים ונוצרים)
לפרטים - לחץ על הכותרת.

2.01.2018

מכרז לאיתור מרכז/ת מידע  לרשות לפיתוח הגליל

מכרז פומבי - כ"א מס’ 2/2018 לאיתור מרכז/ת מידע ברשות לפיתוח הגליל
(מיועד לאוכלוסייה הדתית/חרדית). לפרטים - לחץ על הכותרת

2.1.2018

מכרז לאיתור רכז/ת מדיה דיגיטלית

מכרז פומבי - כ"א מס’ 3/2018 לאיתור רכז/ת מדיה דיגיטלית במרכז המידע והמחקר ברשות לפיתוח הגליל. לפרטים - לחץ על הכותרת

31/1/2017

קול קורא לקידום אירועי תרבות, תיירות, אמנות וספורט לשנת 2018 .

מבחנים לחלוקת תקציב השתתפות הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות
לפיתוח הגליל, התשנ"ג - 1993.
א.הבקשות המלאות להשתתפות, על צרופותיהן ונספחיהן, יוגשו באופן ידני לרשות.
ב.מועדי ההגשה הינם לפי שם הרשות המקומית (ללא התואר של מ. מקומית/ מ. אזורית/עירייה). על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן.
* אותיות א עד מ ההגשה  ביום 29.1.18 בין השעות 9:30-13:30 .
* אותיות נ עד ת – ההגשה ביום 30.1.2018 בין השעות 9:30-13:30 .
ג.שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה בפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף ט’ להלן לא יאוחר מיום 14.1.18 בשעה 12:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.
ד.השאלות והתשובות יפורסמו במרוכז באתר הרשות לא יאוחר מיום 17.1.18
ה.כל בקשה תוגש בעותק מקורי אחד ובסריקה באמצעי דיגיטלי. על מבקש ההשתתפות לשמור עותק נוסף אצלו במידה ויידרש להמציאו לרשות או למשרד.
שימו לב , את טופס הבקשה יש למלא גם בגיליון האקסל האלקטרוני עפ"י ההנחיות בקול הקורא.

28/12/17

מכרז פומבי מס’ – 32/2017- למתן שירותי ייעוץ  תקשורת ויחסי ציבור לרשות לפיתוח הגליל

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור למען פעילויות ואירועים אותם מובילה הרשות לפיתוח הגליל , אשר יהיה אמון על מתן שירותי דוברות, שיווק והסברה. כמו כן, על המציע לספק שירות יעוץ אסטרטגי, שיווקי ויחסי ציבור לצורך פעילויות ואירועים אוותן מבצעת הרשות לפיתוח הגליל. 
1.המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 18.1.2018 עד השעה 12:00 בדיוק.
לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי הרשות.
2.ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות משתתף בנקאית בסך של 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים), בנוסח ובתנאים המצורפים למסמכי המכרז.
3.אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.
4.האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.

1.10.2017

שדרוג אתר האינטרנט של הרשות לפיתוח הגליל

קהל יקר, הרשות לפיתוח הגליל נמצאת בתהליך בניית אתר אינטרנט חדש ועדכני, אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית, על מנת לוודא את נכונות הנתונים יש לשלוח שאילתא ב" צור קשר" ונענה בהקדם. עמכם הסליחה.

12.12.2017

מיזם משותף  עם תכנית  "רעים"

הרשות לפיתוח הגליל  מודיעה בזאת על קיום מיזם משותף עם תכנית רעים של החברה למתנ"סים - לפרטים לחץ על הכותרת

12.12.2017

מיזם משותף - אל הדרך

הרשות לפיתוח הגליל  מודיעה בזאת על קיום מיזם משותף  "אל הדרך" עם עמותת ניר חינוכי שתפני - לפרטים לחץ על הכותרת

20.12.2017

קול קורא לאשכולות רשויות - חינוך מדעי

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה את אשכולות הרשויות בגליל להגיש הצעות לביצוע תכניות חינוך מדעי בשנים 2017 - 2018 , לפרטים - לחץ על הכותרת

1/12/17

קול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל, החליטו לגבש תכנית לעידוד רופאים עולים להשתלב במערכת הרפואה בגליל ולהתיישב בגליל. וזאת במטרה לצמצם את פערי הבריאות הקיימים בין הגליל למרכז הארץ והעלאת מספר הרופאים המתגוררים ועובדים במוסדות רפואה בגליל.
שימו לב לעידכונים בהגדרת "רופא עולה"  ובהארכת הגשת מועמדות עד לתאריך 31.12.18
לפרטים לחץ על הכותרת

16.2.2017

התכנית לחיזוק הצפון - החלטת ממשלה 2262

להל"ן נוסח החלטת הממשלה 2262 מיום 8.1.2017 לחיזוק הגליל והצפון
לצפייה לחץ על הכותרת

14/1/18

קול קורא לקידום אירועי תרבות, תיירות, אמנות וספורט לשנת 2018 - תשובות לשאלות

בקובץ הרצ"ב תשובות לשאלות בנושא הקול הקורא.
שימו לב למועדי ההגשות.

ארכיון » קולות קוראים ארכיון

קולות קוראים ארכיון

קול קורא של קרן גנדיר לשנת 2015

05.05.2015

קרן גנדיר שמחה להודיע על קול קורא לשנת 2015 אשר יתמקד בשלושה נושאים,

•        הקמה ו/או ביסוס תשתיות של קהילות בוגרים של תכניות המעודדות את
          הבוגרים לקחת אחריות ולקדם אג’נדה ויזמות חברתית
•        תכניות חדשניות וייחודיות לקידום מנהיגות ושותפות אזרחית פעילה בקרב
          קבוצות צעירים...

קרא עוד

קול קורא לפעילות נעל"ה

קול קורא להשתתפות בפעילות פנימיות נוער עולה לפני הורים 2014

לפרסום המלא...

סגור חלון