הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » קולות קוראים

קולות קוראים

הקולות הקוראים המעודכנים ביותר מוצגים לפניך.
לארכיון קולות קוראים
לחץ כאן
הארכת מועד להגשת קול קורא להקמת ושיפוץ מבני ומוסדות ציבור ספורט

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על הארכת מועד הגשת הקול קורא עד ליום א’  17.02.2019 בשעה 12:00.

לפרסום המלא...

הבהרה לגבי קול קורא להקמת ושיפוץ מבני ומוסדות ציבור ספורט

הרשות לפיתוח הגליל מבהירה בזאת כי היישובים הנכללים בהחלטות ממשלה 959 ו 1480 מנועים מלהשתתף בקול קורא זה ובקשתם תיפסל על הסף.

לפרסום המלא...

קול קורא לעידוד רופאים, מהנדסי מתח גבוה, מהדסי תוכנה - עולים

הרשות לפיתוח הגליל מפרסמת קול קורא לעידוד רופאים, מהנדסי מתח גבוה, מהדסי תוכנה אשר עלו או מעוניינים לעלות לישראל ולהתיישב בגליל. 

לפרסום המלא...

קול קורא לפסטיבלים 2019

קול קורא לרשויות מוניציפליות עבור קידום אירועי תרבות, תיירות, אמנות וספורט רבי משתתפים בגליל.
מועדי ההגשה הינם לפי שם הרשות המקומית (ללא התואר של מ. מקומית/ מ. אזורית/עירייה).
* אותיות א עד מ ההגשה  ביום 29.1.19 בין השעות 9:30-13:30 .
* אותיות נ עד ת – ההגשה ביום 30.1.2019 בין השעות 9:30-13:30 .
לפרטים נוספים>>

לפרסום המלא...

הארכת מועד הגשה קול קורא הקמת ושיפוץ מבני ומוסדות ציבור ספורט בקרב הרשויות הלא יהודיות בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל, מודיעים על הארכת מועד הגשת הקול קורא עד ל 17.2.2019

לפרסום המלא...

שאלות הבהרה קול קורא לשדרג איזורי תעשיה ותיקים לשנת 2018

6/6/18

תשובות  קול קורא לשדרג איזורי תעשיה ותיקים לשנת 2018  בקישור

לפרסום המלא...

קול קורא פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים  לשנת 2018

27.8.18

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה על רצונה  לסייע במימון פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים באזור הגליל כאמצעי לשימור מפעלים קיימים ומשיכת מפעלים חדשים.  ההצעות והטפסים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית, ב-1 עותקים, עד ליום17/09/18 בשעה 30:11, במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה עליה יירשם "קול קורא פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים".

לפרסום המלא...

קול קורא -תמיכה באירועי תרבות וספורט גדולים עבור המגזר הדרוזי והצ’רקסי בגליל

1.8.18 | לנוסח המלא

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה על רצונה  לסייע במימון אירועי תרבות וספורט גדולים עבור המגזר הדרוזי והצ’רקסי כחלק מיישום החלטת הממשלה 959 מיום ה-10/1/2016.

לפרסום המלא...

קול קורא לקידום מוסיקאים בגליל כיוצרים עצמאיים- 2018 .

8/7/18

מוזמנים לקחת חלק בתכנית "יוצרים מוסיקה גלילית".
הגשת המועמדות לתכנית הינה עד ליום ב’ 30.7.18  בשעה 15:00

לפרסום המלא...

קול קורא

05/07/18

"הרשות לפיתוח הגליל )להלן – "הרשות"( מודיעה על כוונתה לסייע בתקצוב שיפוץ והשלמת מבני ציבור,מוסדות ציבור ופארקים ברשויות המוניציפאליות הלא יהודיות, שאינן נכללות בהחלטות ממשלה לחיזוק אכלוסייה לא יהודית בגליל , החברות במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח  הגליל.
פניות ושאלות יעשו לנציג הרשות  בכתב בלבד, עד ליום11/7/18  בשעה 12:00
באמצעות הדוא"ל שלעיל .  באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג הרשות.
תשובות יינתנו לפונים בכתב בלבד ויפורסמו באתר הרשות בכתובת  www.galil.gov.il
לא יאוחר מיום 16.7.18.
הרשות רשאית, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן לשנות מועדים, הוראות

לפרסום המלא...

סגור חלון