הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » קולות קוראים

קולות קוראים

הקולות הקוראים המעודכנים ביותר מוצגים לפניך.
לארכיון קולות קוראים
לחץ כאן
מבחנים לצורך תמיכה במוסדות פנימייתיים לנוער בסיכון


הודעה על קיום מבחנים לצורך תמיכה במוסדות פנימייתיים הפועלים לשילוב נוער בסיכון במעגלי התעסוקה והשרות צבאי/ לאומי/ אזרחי בגליל.
הרשות מודיעה בזאת על תמיכה בתכניות לקידום פעילות חינוכית (פורמלית ובלתי פורמלית) במוסדות החינוך הפנימייתיים בגליל המטפלים בנוער בסיכון בנושאים של שילוב בתעסוקה והכנה לשרות משמעותי המהווים מנוף לצמיחה אישית ולשילוב בחברה הישראלית.

לפרסום המלא...

קול קורא להשתתפות ערים ומועצות מקומיות בתהליכי צמיחה דמוגרפית  ופיתוח קהילתי


הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על המשך התכנית לקידום הצמיחה הדמוגרפית והפיתוח הקהילתי במגזר העירוני בגליל (עיריות ומועצות מקומיות). ההשתתפות מיועדת לערים והמועצות המקומיות החברות ברשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993.

לפרסום המלא...

קול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל


המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל, החליטו לגבש תכנית לעידוד רופאים עולים להשתלב במערכת הרפואה בגליל ולהתיישב בגליל. וזאת במטרה לצמצם את פערי הבריאות הקיימים בין הגליל למרכז הארץ והעלאת מספר הרופאים המתגוררים ועובדים במוסדות רפואה בגליל.

המטרה היא לסייע לרופאים עולים חדשים להתיישב ובגליל ולהקל על קליטתם בארץ בדרך של תמיכה משולבת מרגע עלייתם עד שילובם בישוב בתחום הגליל בו בחרו לגור ובמוסד הרפואי בגליל בו בחרו לעבוד, וכן לחזק את אזורים אלו באוכלוסייה איכותית ולהעלאת כמות הרופאים המתגוררים ועובדים בגליל במטרה לשפר את מערך שירותי הרפואה באזור.

סל ההטבות בתכנית יכלול: סיוע בשכר דירה, השתתפות בהשכרת רכב, השתתפות בפעילות תרבות ופנאי, השתתפות בתגבור לימודים ופעילות מקצועית ומענק כספי.

לפרסום המלא...

נוהל תמיכה באירועי תרבות משותפים לצעירים

4.7.17

מיועד לרשויות מקומיות

לפרסום המלא...

סגור חלון