הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » קולות קוראים

קולות קוראים

הקולות הקוראים המעודכנים ביותר מוצגים לפניך.
לארכיון קולות קוראים
לחץ כאן
קול קורא למיתוג מחדש של ערים בגליל

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה על כוונתה לסייע לערים בגליל, בהן שיעור הצעירים מקרב תושביהן נמוך ושיעור האוכלוסייה הוותיקה גבוה, במימון הליכי מיתוג מחדש.

לפרסום המלא...

Appeal to encourage Physicians, High Voltage Electrical Engineers, Software Engineers who have immigrated or are interested in immigrating to Israel and to settle in the Galilee

The Ministry for the Development of the Negev and the Galilee, and the Galilee Development Authority have decided to continue the program to encourage immigrant physicians to join the health system in the Galilee, and to settle in the Galilee. The objective is to narrow the existing gaps in the health service, between the Galilee and the center of Israel, and to increase the number of physicians that live and work in the Galilee healthcare institutions. Moreover, the bodies have decided, after comprehensive tests in cooperation with the Northern Region of the Manufacturers’ Association of Israel, to add two professions that are in demand in the Galilee, in order to reduce the serious shortage in those professions.
For more Info press the button >>>

לפרסום המלא...

הארכת מועד להגשת קול קורא להקמת ושיפוץ מבני ומוסדות ציבור ספורט

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על הארכת מועד הגשת הקול קורא עד ליום א’  17.02.2019 בשעה 12:00.

לפרסום המלא...

הבהרה לגבי קול קורא להקמת ושיפוץ מבני ומוסדות ציבור ספורט

הרשות לפיתוח הגליל מבהירה בזאת כי היישובים הנכללים בהחלטות ממשלה 959 ו 1480 מנועים מלהשתתף בקול קורא זה ובקשתם תיפסל על הסף.

לפרסום המלא...

קול קורא לעידוד רופאים, מהנדסי מתח גבוה, מהדסי תוכנה - עולים

הרשות לפיתוח הגליל מפרסמת קול קורא לעידוד רופאים, מהנדסי מתח גבוה, מהדסי תוכנה אשר עלו או מעוניינים לעלות לישראל ולהתיישב בגליל. 

לפרסום המלא...

קול קורא לפסטיבלים 2019

קול קורא לרשויות מוניציפליות עבור קידום אירועי תרבות, תיירות, אמנות וספורט רבי משתתפים בגליל.
מועדי ההגשה הינם לפי שם הרשות המקומית (ללא התואר של מ. מקומית/ מ. אזורית/עירייה).
* אותיות א עד מ ההגשה  ביום 29.1.19 בין השעות 9:30-13:30 .
* אותיות נ עד ת – ההגשה ביום 30.1.2019 בין השעות 9:30-13:30 .
לפרטים נוספים>>

לפרסום המלא...

הארכת מועד הגשה קול קורא הקמת ושיפוץ מבני ומוסדות ציבור ספורט בקרב הרשויות הלא יהודיות בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל, מודיעים על הארכת מועד הגשת הקול קורא עד ל 17.2.2019

לפרסום המלא...

שאלות הבהרה קול קורא לשדרג איזורי תעשיה ותיקים לשנת 2018

6/6/18

תשובות  קול קורא לשדרג איזורי תעשיה ותיקים לשנת 2018  בקישור

לפרסום המלא...

קול קורא פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים  לשנת 2018

27.8.18

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה על רצונה  לסייע במימון פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים באזור הגליל כאמצעי לשימור מפעלים קיימים ומשיכת מפעלים חדשים.  ההצעות והטפסים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית, ב-1 עותקים, עד ליום17/09/18 בשעה 30:11, במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה עליה יירשם "קול קורא פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים".

לפרסום המלא...

קול קורא -תמיכה באירועי תרבות וספורט גדולים עבור המגזר הדרוזי והצ’רקסי בגליל

1.8.18 | לנוסח המלא

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה על רצונה  לסייע במימון אירועי תרבות וספורט גדולים עבור המגזר הדרוזי והצ’רקסי כחלק מיישום החלטת הממשלה 959 מיום ה-10/1/2016.

לפרסום המלא...

סגור חלון