הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » מיזמים משותפים

מיזמים משותפים

המיזמים המשותפים  המעודכנים ביותר מוצגים לפניך.
לארכיון מיזמים משותפים
לחץ כאן
הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז

03/07/18

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת עזר מציון, על דרך של פטור
ממכרז, בהתאם לתקנה 3 (30 )(לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993) התקשרות לביצוע מיזם
משותף. ההתקשרות הנ"ל בין הרשות לבין עמותת עזר מציון, הינה לצורך קיום מיזם משותף "נופשונים
למשפחות חולי סרטן", אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו, רשאי להפנותן למשרדי הרשות לפיתוח הגליל. תוך 14 ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו באמצעות דוא"ל yossi@galil.gov.il

לפרסום המלא...

מיזם משותף לטיפול ממוקד בקהילות "בני המנשה" בגליל


הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת "הקריה הצפונית", בנושא
הפעלת מרכזי הדרכה וחינוך, חברתי ולימודי לקידום אוכלוסיית העולים "בני המנשה" בערים קריית
שמונה, צפת ומעלות.

לפרסום המלא...

מיזם משותף עם ישיבת ההסדר בעכו " מנהיגות בקהילה"


הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על קיום מיזם משותף עם ישיבת ההסדר בעכו לפיתוח קהילתי של מנהיגים מהקהילות בגליל, לפרטים הקש על הכותרת

לפרסום המלא...

מיזם משותף בתחום "הכשרה בקהילה" - גרעין אומץ

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על קיום מיזם משותף עם גרעין אומץ, בנושא חיזוק אוכלוסיות מוחלשות, לפרטים לחץ על הכותרת

לפרסום המלא...

מיזם משותף - תכנית "רעים"

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על קיום מיזם משותף עם תכנית רעים של החברה למתנ"סים.

לפרסום המלא...

מיזם משותף - "אל הדרך"

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על קיום מיזם משותף עם עמותת "ניר חינוכי שתפני" .

לפרסום המלא...

מיזם משותף "לב בגליל"


הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת "לב בגליל", על דרך של פטור ממכרז, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (התקשרות לביצוע מיזם משותף).

לפרסום המלא...

מיזם משותף עם מ"א גולן

הודעה לעניין כוונה להתקשר במסגרת מיזם משותף, בנושא הקמת תחנת חקר בתחום החקלאות ומדעי הסביבה

לפרסום המלא...

מיזם משותף עם עיריית נהריה בנושא הפעלת תוכנית קיץ לבני נוער בסיכון

הרשות לפיתוח הגליל [להלן: "הרשות"], מודיעה בזאת על כוונתה לקיים, "מיזם משותף" עם עירית נהרייה [להלן: "העירייה"], בנושא הפעלת תוכנית קיץ לבני נוער בסיכון  [להלן: "להלן התוכנית"], בפטור ממכרז בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים.

לפרסום המלא...

התקשרות למיזם משותף עם מועצה מקומית כפר כמא

21.07

מיזם משותף בנושא קיום אירועי מורשת של העם הצ’רקסי 2015-2017

לפרסום המלא...

סגור חלון