הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » מכרזים פומביים

מכרזים פומביים

המכרזים המעודכנים ביותר מוצגים לפניך.
לארכיון מכרזים
לחץ כאן
מכרז מבקר/ת פנים,  מכרז מס 2/2018     

לפרטים ושאלות אפשר להפנות ראובן לוזון במייל reuven2000@gmail.com עד לתאריך 22.7.18

את ההצעות יש להגיש במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, לא יאוחר מיום ראשון, 12 לאוגוסט 2018 בשעה 12:00.
פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תענינה.

לנוסח המכרז

מכרז פומבי 1/18 לשדרוג אתר אינטרנט ותחזוקתו השוטפת

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות"), מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי שדרוג אתר אינטרנט ותחזוקתו (להלן: "הפרויקט"). אתר הרשות יהווה חלון ראווה לפעילות הרשות וכן, בית לכל גולש המחפש מידע זמין על הגליל במגוון תחומים בהם עוסקת הרשות. יצירת אתר אינטרנט דינמי, גמיש ורב לשוני, לרבות ביצוע התאמות גרפיות ופיתוח מרכיבי התוכן כמפורט במכרז זה.


לפרסום המלא...

מכרז כ"א  6.2018 רכזי צמ"ד בערים


מכרז פומבי -  כ"א מס’ 6/2018
לאיתור רכזי/ות צמיחה דמוגרפית ברשות לפיתוח הגליל
ובמרכזי הצעירים בגליל
(נהריה, שלומי, עפולה, חצור הגלילית)

לפרסום המלא...

מכרז כ"א לאיתור ראש תחום קהילה וחברה לא יהודית 5/18


הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לאיתור ראש תחום קהילה וחברה לא יהודית ברשות לפיתוח הגליל

לפרסום המלא...

מכרז פומבי - כ"א מס’ 4/2018 לאיתור רכזי/ות צמיחה דמוגרפית ברשות לפיתוח הגליל ובמרכזי הצעירים בגליל,


מכרז פומבי - כ"א מס’ 4/2018 לאיתור רכזי/ות צמיחה דמוגרפית ברשות לפיתוח הגליל ובמרכזי הצעירים בגליל,
המשרה מיועדת לפעול בערים ובמועצות המקומיות בגליל שתוקצבו בקול קורא ל 2018. 

לפרסום המלא...

מכרז פומבי מס’ – 32/2017ל- מתן שירותי ייעוץ  תקשורת ויחסי ציבור לרשות לפיתוח הגליל

21/121/17

למען פעילויות ואירועים אותם מובילה הרשות לפיתוח הגליל , ומתן שירותי דוברות, שיווק והסברה. כמו כן, על המציע לספק שירות יעוץ אסטרטגי, שיווקי ויחסי ציבור לצורך פעילויות ואירועים אוותן מבצעת הרשות לפיתוח הגליל. 
המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 18.1.2018 עד השעה 12:00 בדיוק.
לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי הרשות.

לנוסח המכרז

מכרז 31/17 לבניית מאגר חברות הפקה


הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לבניית  מאגר של מספר חברות הפקה, אשר יפיקו עבור הרשות אירועים שונים כפי שתחליט הרשות מעת לעת בתקופת מכרז זה. 

לפרסום המלא...

מכרז פומבי מס’ 30/2017 למתן שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח בביצוע פרויקטים הנדסים


הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על הליך מכרזי לבחירת גוף מקצועי אשר ילווה וינחה מקצועית, ביצוע פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים כללים וכן ירכז עבורה את מכלול ההיבטים הקשורים ו/או הנובעים מהפרויקטים.

לפרסום המלא...

מכרז פומבי מס’ 29/2017 למתן שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול, ביצוע מכרזים ופיקוח על ביצוע המכרזים .


הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול, ביצוע מכרזים ופיקוח על ביצוע המכרזים במסגרת ביצוע מיצגי תאורה שונים בפרויקט ’מאירים את הגליל’

לפרסום המלא...

מכרז פומבי מס’ 27/17 לבחירת מפעיל מדריכים לפרויקט "מסע גליל" לבתי ספר מהחינוך המיוחד וצרכים מיוחדים.


הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לבחירת מפעיל מדריכים לפרויקט מסע גליל – חברה יהודית

לפרסום המלא...

סגור חלון