הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » מכרזים פומביים

מכרזים פומביים

המכרזים המעודכנים ביותר מוצגים לפניך.
לארכיון מכרזים
לחץ כאן
מכרז פומבי כ"א 8/18 ראש/ת תחום תיירות ותרבות

הרשות מזמינה בזה הצעות מטעם מועמדים למשרת ראש/ת תחום תיירות ותרבות.

לפרסום המלא...

מכרז  3/18 - גופי תאורה

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לקבלת הצעות לאספקה והתקנה של גופי תאורה בטכנולוגית LED בפרויקט מאירים את הגליל באמת המים עכו ומגדל המים במגדל העמק , כמפורט במכרז.

לנוסח מכרז המלא ולנספחים

מכרז 3/18 אספקה והתקנת גופי תאורה

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לקבלת הצעות לאספקה והתקנה של גופי תאורה בטכנולוגית LED בפרויקט מאירים את הגליל באמת המים עכו ומגדל המים במגדל העמק , כמפורט במכרז.

לפרסום המלא...

מכרז לבחירת מפעיל לתכנית חוגים ברשויות המקומיות בגליל

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לבחירת מפעיל תכנית ללימוד והדרכת חוגים ברשויות המקומיות בגליל. מטרת המכרז הינה לפתח את היכולות האישיות בקרב התלמידים בפריפריה החברתית
בגליל ולייצר מסגרת חינוך בלתי פורמאלית עבור תלמידי הפריפריה החברתית בגליל בשעות אחר הצהריים.

לפרסום המלא...

מכרז למרכז.ת מידע- מיועד לאנשים עם מוגבלות

למרכז המידע והמחקר ברשות לפיתוח הגליל, דרוש.ה מרכז.ת מידע כמפורט במכרז.
בקשות יש להגיש במעטפה סגורה, עד ליום 08.11.18 בשעה 16:00.

לפרסום המלא...

מכרז מבקר/ת פנים,  מכרז מס 2/2018     

לפרטים ושאלות אפשר להפנות ראובן לוזון במייל reuven2000@gmail.com עד לתאריך 22.7.18

את ההצעות יש להגיש במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, לא יאוחר מיום ראשון, 12 לאוגוסט 2018 בשעה 12:00.
פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תענינה.

לנוסח המכרז

מכרז פומבי 1/18 לשדרוג אתר אינטרנט ותחזוקתו השוטפת

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות"), מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי שדרוג אתר אינטרנט ותחזוקתו (להלן: "הפרויקט"). אתר הרשות יהווה חלון ראווה לפעילות הרשות וכן, בית לכל גולש המחפש מידע זמין על הגליל במגוון תחומים בהם עוסקת הרשות. יצירת אתר אינטרנט דינמי, גמיש ורב לשוני, לרבות ביצוע התאמות גרפיות ופיתוח מרכיבי התוכן כמפורט במכרז זה.


לפרסום המלא...

מכרז כ"א  6.2018 רכזי צמ"ד בערים


מכרז פומבי -  כ"א מס’ 6/2018
לאיתור רכזי/ות צמיחה דמוגרפית ברשות לפיתוח הגליל
ובמרכזי הצעירים בגליל
(נהריה, שלומי, עפולה, חצור הגלילית)

לפרסום המלא...

מכרז כ"א לאיתור ראש תחום קהילה וחברה לא יהודית 5/18


הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לאיתור ראש תחום קהילה וחברה לא יהודית ברשות לפיתוח הגליל

לפרסום המלא...

מכרז פומבי - כ"א מס’ 4/2018 לאיתור רכזי/ות צמיחה דמוגרפית ברשות לפיתוח הגליל ובמרכזי הצעירים בגליל,


מכרז פומבי - כ"א מס’ 4/2018 לאיתור רכזי/ות צמיחה דמוגרפית ברשות לפיתוח הגליל ובמרכזי הצעירים בגליל,
המשרה מיועדת לפעול בערים ובמועצות המקומיות בגליל שתוקצבו בקול קורא ל 2018. 

לפרסום המלא...

סגור חלון