הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » תשובות הבהרה

תשובות הבהרה

תשובות למכרז 4-15

תשובות לשאלות שהתקבלו עבור מכרז מס’ 4/15 - שירותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור.

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה מכרז 15 5

26.03.15

תוכנית "מסע גליל" - הסעות תלמידים באוטובוסים

  

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות שהתקבלו עבור מכרז 3/15

תשובות למכרז

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה ’קול קורא לאשכולות רשויות’

25.03.15

להעשרת הידע של ילדי הגליל, בתחום הביוטכנולוגיה והמזון בשנים 2015-2017

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה למכרז 6/15

25.03.15

קבלת שירות לקידום בנייה רוויה בארבע רשויות מקומיות מהחברה הערבית

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה למכרז 1.15

11.1.2015

מכרז 1.15 - שירותי  ייעוץ וריכוז פרוייקט למיתוג התיירות בכפרים הדרוזים והצ’רקסיים

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה למכרז 2.15

11.1.2015

שירותי ייעוץ ארגון וקידום מערך התיירות בחברה הערבית

לפרסום המלא...

סגור חלון