הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » תשובות הבהרה

תשובות הבהרה

תשובות לשאלות שהתקבלו עבור מכרז מס’ 14/1

בנושא ’הפקה וניהול אירוע רוכבים בשביל הבנים’

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה מכרז 13/15

תשובות לשאלות שהתקבלו עבור מכרז מס’ /1513
בנושא ’העצמת נשים בקהילה’

לפרסום המלא...

קול קורא אתיופים - תשובות הבהרה

14.07

תשובות הבהרה לשאלות שהתקבלו עבור ’קול קורא’ בנושא הקמת מרכז תרבות ליוצאי אתיופיה

לפרסום המלא...

מכרז 10/15 קשרי ממשל

תשובות הבהרה למכרז

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה שיפוץ ובינוי מוסדות ציבור

25.06

תשובות לשאלות שהתקבלו עבור קול קורא בנושא שיפוץ ובינוי מבני ומוסדות ציבור לשנת 2015

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות שהתקבלו עבור מכרז מס’ 15 / 5

21.05.15

תכנית ’מסע גליל’ הסעת תלמידים באוטובוסים

לפרסום המלא...

תשובות למכרז 4-15

תשובות לשאלות שהתקבלו עבור מכרז מס’ 4/15 - שירותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור.

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה מכרז 15 5

26.03.15

תוכנית "מסע גליל" - הסעות תלמידים באוטובוסים

  

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות שהתקבלו עבור מכרז 3/15

תשובות למכרז

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה ’קול קורא לאשכולות רשויות’

25.03.15

להעשרת הידע של ילדי הגליל, בתחום הביוטכנולוגיה והמזון בשנים 2015-2017

לפרסום המלא...

סגור חלון