הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » תשובות הבהרה

תשובות הבהרה

תשובות הבהרה

10.9.17

על המציעים חלה חובה להגיש מסמך זה כשהוא חתום

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 13/17 מתן שירותי אבטחה ורפואה לרשות לפיתוח הגליל


הרשות לפיתוח הגליל (להלן – הרשות) מתכבדת להעביר לעיונכם שאלות הבהרה ותשובות הרשות לשאלות אלה, כפי שהופנו אליה עד ליום 11/7/17 בשעה 12:00.

הרשות לפיתוח הגליל מאריכה על הארכת  מועד ההגשה ביום אחד בלבד עד ליום ה19/7/2017 בשעה 12:00. לפרטים – לחץ על הכותרת

לפרסום המלא...

מכרז פומבי 4/16

9.1.17

קידום תיירות בחברה הבדואית
תשובות הבהרה למכרז בקישור הרצ"ב

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה גרעיני התיישבות

07.01.16

תשובות לשאלות הבהרה "מבחנים לצורך תמיכה של הרשות לפיתוח הגליל בקבוצות התיישבות ויזמי קבוצות התיישבות 2016 -2015

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות שהתקבלו עבור מכרז מס’ 14/1

בנושא ’הפקה וניהול אירוע רוכבים בשביל הבנים’

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה מכרז 13/15

תשובות לשאלות שהתקבלו עבור מכרז מס’ /1513
בנושא ’העצמת נשים בקהילה’

לפרסום המלא...

קול קורא אתיופים - תשובות הבהרה

14.07

תשובות הבהרה לשאלות שהתקבלו עבור ’קול קורא’ בנושא הקמת מרכז תרבות ליוצאי אתיופיה

לפרסום המלא...

מכרז 10/15 קשרי ממשל

תשובות הבהרה למכרז

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה שיפוץ ובינוי מוסדות ציבור

25.06

תשובות לשאלות שהתקבלו עבור קול קורא בנושא שיפוץ ובינוי מבני ומוסדות ציבור לשנת 2015

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות שהתקבלו עבור מכרז מס’ 15 / 5

21.05.15

תכנית ’מסע גליל’ הסעת תלמידים באוטובוסים

לפרסום המלא...

סגור חלון