הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » תשובות הבהרה

תשובות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה- מכרז 1/18 לשדרוג אתר אינטרנט

להלן תשובות לשאלות הבהרה- מכרז 1/18 לשדרוג אתר אינטרנט ותחזוקתו השוטפת

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה לשאלות בנושא קול קורא מאירים את הגליל

להל"ן התשובות לשאלות שעלו בתהליך הקול קורא

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה למכרז 32/17 מתן שירותי יחסי ציבור לרשות לפיתוח הגליל


להל"ן תשובותנו לשאלות שנשאלו בתהליך המכרזי , בהצלחה

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה - קול קורא חינוך מדעי - אשכולות רשויות

מוגשות בזאת  תשובות הבהרה לשאלות שנשאלו במסגרת פרסום הקול קורא, בהצלחה

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 29/17 מאירים את הגליל

להל"ן תשובות לשאלות הבהרה שעלו בתהליך המכרז.

לפרסום המלא...

מכרז פומבי מס’ 30/2017 למתן שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח בביצוע פרויקטים הנדסים


להל"ן תשובות לשאלות הבהרה בנוגע למכרז 30/17 שפרסמה הרשות לפיתוח הגליל

לפרסום המלא...

מכרז פומבי מס’ 31/17 למתן שירותי הפקת אירועים


להלן"ן תשובות הבהרה לשאלות בנוגע למכרז 31/17

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה – לקול קורא לתמיכות במוסדות פנימייתיים לנוער בסיכון


בתאריך 31.10.2017 פורסם ע"י הרשות לפיתוח הגליל קול קורא לתמיכות במוסדות פנימייתיים לנוער בסיכון, בהמשך לשאלות ההבהרה שנשאלו, להלן תשובותינו לכלל השואלים.

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה

10.9.17

על המציע חלה חובה להגיש מסמך זה כאשר הוא חתום

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה

10.9.17

על המציע  חלה החובה להגיש מסמך זה כאשר הוא חתום

לפרסום המלא...

סגור חלון