הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » תשובות הבהרה

תשובות הבהרה

תשובות הבהרה למכרז 32/17 מתן שירותי יחסי ציבור לרשות לפיתוח הגליל


להל"ן תשובותנו לשאלות שנשאלו בתהליך המכרזי , בהצלחה

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה - קול קורא חינוך מדעי - אשכולות רשויות

מוגשות בזאת  תשובות הבהרה לשאלות שנשאלו במסגרת פרסום הקול קורא, בהצלחה

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 29/17 מאירים את הגליל

להל"ן תשובות לשאלות הבהרה שעלו בתהליך המכרז.

לפרסום המלא...

מכרז פומבי מס’ 30/2017 למתן שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח בביצוע פרויקטים הנדסים


להל"ן תשובות לשאלות הבהרה בנוגע למכרז 30/17 שפרסמה הרשות לפיתוח הגליל

לפרסום המלא...

מכרז פומבי מס’ 31/17 למתן שירותי הפקת אירועים


להלן"ן תשובות הבהרה לשאלות בנוגע למכרז 31/17

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה – לקול קורא לתמיכות במוסדות פנימייתיים לנוער בסיכון


בתאריך 31.10.2017 פורסם ע"י הרשות לפיתוח הגליל קול קורא לתמיכות במוסדות פנימייתיים לנוער בסיכון, בהמשך לשאלות ההבהרה שנשאלו, להלן תשובותינו לכלל השואלים.

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה

10.9.17

על המציע חלה חובה להגיש מסמך זה כאשר הוא חתום

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה

10.9.17

על המציע  חלה החובה להגיש מסמך זה כאשר הוא חתום

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה

10.9.17

על המציעים חלה חובה להגיש מסמך זה כשהוא חתום

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 13/17 מתן שירותי אבטחה ורפואה לרשות לפיתוח הגליל


הרשות לפיתוח הגליל (להלן – הרשות) מתכבדת להעביר לעיונכם שאלות הבהרה ותשובות הרשות לשאלות אלה, כפי שהופנו אליה עד ליום 11/7/17 בשעה 12:00.

הרשות לפיתוח הגליל מאריכה על הארכת  מועד ההגשה ביום אחד בלבד עד ליום ה19/7/2017 בשעה 12:00. לפרטים – לחץ על הכותרת

לפרסום המלא...

סגור חלון