הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » תשובות הבהרה

תשובות הבהרה

תשובות לשאלות הבהרה- מכרז 3/18

מענה לשאלות הבהרה במכרז 3/18 לביצוע עבודות תאורה במסגרת פרויקט "מאירים את הגליל".

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה- מכרז חוגים 4/18

מענה לשאלות הבהרה מכרז מס’ 18\4 להפעלת חוגים ברחבי הגליל.

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה - קול קורא לתמיכה בשדרוג אזורי תעשייה ותיקים 2018

מצ"ב בזאת תשובותינו לשאלות שעלו בתהליך פרסום הקול קורא  לתמיכה בשדרוג אזורי תעשייה ותיקים 2018

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה לשאלות בנושא קול קורא לתמיכה באירועי ספורט גדולים (דרוזי, צ’רקסי)

מצורפות תשובותינו לשאלות הבהרה שעלו בתהליך הקול קורא, בהצלחה

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה- מכרז 1/18 לשדרוג אתר אינטרנט

להלן תשובות לשאלות הבהרה- מכרז 1/18 לשדרוג אתר אינטרנט ותחזוקתו השוטפת

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה לשאלות בנושא קול קורא מאירים את הגליל

להל"ן התשובות לשאלות שעלו בתהליך הקול קורא

לפרסום המלא...

תשובות הבהרה למכרז 32/17 מתן שירותי יחסי ציבור לרשות לפיתוח הגליל


להל"ן תשובותנו לשאלות שנשאלו בתהליך המכרזי , בהצלחה

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה - קול קורא חינוך מדעי - אשכולות רשויות

מוגשות בזאת  תשובות הבהרה לשאלות שנשאלו במסגרת פרסום הקול קורא, בהצלחה

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 29/17 מאירים את הגליל

להל"ן תשובות לשאלות הבהרה שעלו בתהליך המכרז.

לפרסום המלא...

מכרז פומבי מס’ 30/2017 למתן שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח בביצוע פרויקטים הנדסים


להל"ן תשובות לשאלות הבהרה בנוגע למכרז 30/17 שפרסמה הרשות לפיתוח הגליל

לפרסום המלא...

סגור חלון