הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » מיזמים משותפים- ארכיון » קידום קבוצות משימה בשרות הלאומי בערי הגליל

קב’ משימה שירות לאומי

מיזם משותף עם האגודה להתנדבות שירות לאומי
קידום קבוצות משימה בשרות הלאומי בערי הגליל
הרשות לפיתוח הגליל מעוניינת לקדם מיזם משותף עם האגודה להתנדבות – שירות לאומי על מנת לקדם פעילות מתנדבות בשירות הלאומי ביישובי הגליל.

על המיזם:
בכוונת הרשות לפיתוח הגליל לקדם פרויקט בו יוקמו קבוצות משימה של בנות השרות הלאומי המתנדבות בגליל, להגברת מעורבותן של בנות השרות בקהילה ולהעצמת הבנות והקהילה. פעילות קבוצות המשימה תתקיים בנוסף לשעות הפעילות בהן מחויבות בנות השרות הלאומי בהתאם לתקן. מדובר בגוף ללא מטרות רווח. הפעילות תתבצע במשותף עם הרשות לפיתוח הגליל.
פעולות עיקריות בפרויקט:
א. מיפוי ואיתור יישובים להקמה והפעלה של קבוצות המשימה.
ב. קיום פעילות העצמה לחיזוק היכולת הפדגוגית והארגונית לבנות קבוצות המשימה.
ג. ליווי בנות קבוצות המשימה בפעילותן ביישובים בתאום עם הרשויות המקומיות.
ד. קיום אירועים לגיבוש קבוצות המשימה השונות.
המיזם המשותף יעמוד על סך של 2.5 מיליון ₪ כאשר האגודה להתנדבות – שירות לאומי משתתפת בסכום של 51% מעלות הפרויקט מתקציבים שאינם תקציבים ממשלתיים.

במידה וקיים גוף/מוסד אחר אשר יכול לעמוד בתנאים אלו, מוזמן לפנות לרשות לפיתוח הגליל לא יאוחר מתאריך 29.6.14.
על המעוניינים לפנות לגב' יהודית אייזנברג בטלפון 049552426 לקבלת/ העברת הפרטים.
סגור חלון