הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » מיזמים משותפים- ארכיון » קידום השרות הלאומי אזרחי באוכלוסייה הלא יהודית בגליל

שרות לאומי באוכ’ לא יהודית

מיזם משותף עם האגודה להתנדבות שירות לאומי
קידום השרות הלאומי אזרחי באוכלוסייה הלא יהודית בגליל
הרשות לפיתוח הגליל מעוניינת לקדם מיזם משותף עם האגודה להתנדבות – שירות לאומי, בקהילה הלא יהודית בגליל.

על המיזם:
בכוונת הרשות לפיתוח הגליל לקדם פרויקט להעלאת מספר המתנדבים והמתנדבות מבני הקהילה הלא יהודית בגליל במסגרות השירות הלאומי האזרחי. לצורך כך, מתכוונת הרשות לפיתוח הגליל לבצע התקשרות עם האגודה להתנדבות – שרות לאומי, הגוף המפעיל בני ובנות שרות לאומי בקהילה הלא יהודית בגליל. מדובר בגוף ללא מטרות רווח. הפעילות תתבצע במשותף עם הרשות לפיתוח הגליל.
פעולות עיקריות בפרויקט:
א. שיווק, עידוד והסברה בנושא ההתנדבות במסגרות השרות הלאומי האזרחי בקרב קהל היעד.
ב. בניית מסגרות מלוות ותומכות.
ג. הקמת מסד נתונים לשיבוץ המתנדבים ומציאת מקומות התנדבות.
ד. ליווי המתנדבים ובניית מסגרות לליווי השתלבות בחברה לאחר תקופת ההתנדבות.
תקציב הפרויקט :
המיזם המשותף יעמוד על סך של 2.5 מיליון ₪ כאשר האגודה להתנדבות – שירות לאומי משתתפת בסכום של 51% מעלות הפרויקט מתקציבים שאינם תקציבים ממשלתיים.

במידה וקיים גוף/מוסד אחר אשר יכול לעמוד בתנאים אלו, מוזמן לפנות לרשות לפיתוח הגליל לא יאוחר מתאריך 29.6.14.
על המעוניינים לפנות לגב' יהודית אייזנברג בטלפון 049552426 לקבלת/ העברת הפרטים.


סגור חלון