הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

ברומטר התיירות העולמי

ברומטר ינואר 2014
ב 2013 נרשמו 1,087 מיליון כניסות בתיירות הבינלאומית. צמיחה זו של 5% לאורך שנת 2013 מהווה תוספת 52 מיליון. (מבוסס על נתונים ראשוניים של כל שנת 2013). תוצאות אלה גבוהות מהתחזית, אע"פ שהכלכלה העולמית נמצאת ב"הילוך נמוך" (אתגרים כלכליים וגיאופוליטיים מתמשכים) , ומשקפות יכולות גבוהות של ענף התיירות להסתגל למצבי שוק משתנים. הדבר מעודד צמיחה ויצירת מקומות עבודה ברחבי העולם.
ביקושים גבוהים נרשמו ביעדים הבאים: אסיה והפסיפיק (6%+), אפריקה (6%+), ואירופה (5%+). תתי-האזור בהם נרשמו הביקושים הגבוהים ביותר: דרום מזרח אסיה (10%+), מרכז ומזרח אירופה (7%+), בדרום ומדינות הים התיכון של אירופה (6%+), ובצפון אפריקה (6%+).

הצפי לשנת 2014 הוא גידול של 4% - 4.5%, מעל הצפי של 3.8% בתחזית ארוכת הטווח לשנים 2010-2020. צפי גבוה במיוחד באסיה והפסיפיק ( בין 5%+ ל 6%+) ואפריקה ( בין 4%+ ל 6%+), אח"כ אירופה והאמריקות (בין 3%+ ל 4%+ בשתיהן). במזה"ת תחזיות חיוביות אך הפכפכות ( בין 0%+ ל 5%+).

סקירה של מגמות מפתח:
• 115 מדינות מתוך 145, אשר דווחו ל WTO ב 2013, ביניהן כל היעדים המרכזיים, דווחו על עליה בכניסת תיירים (79%). 33 מתוכן דווחו על נתונים דו ספרתיים (23%), לעומת 30 אשר דווחו על ירידה (21%).
• במהלך 2013 נרשם ביקוש גבוה עם האטה ברבעון האחרון. הביקוש הגבוה ביותר נרשם במרץ, 9% יותר בהשוואה למרץ 2012, כאשר אפריל הוא החודש החלש ביותר (1%+). בפברואר ויוני נרשמה צמיחה גבוהה במעט מהממוצע (6%+ בשניהם).
• בחודשי הקיץ יולי ואוגוסט, בחצי הכדור הצפוני, נרשמה צמיחה של 3% ו 7% בהתאמה, ביחס לאותה התקופה ב 2012. את נתוני יולי החלשים יחסית, ניתן ליחס להאטה בנסיעות בתקופת רמאדן, במדינות עם אוכלסיה מוסלמית גדולה.
• במונחים אבסולוטיים, התיירות הנכנסת עברה את רף 125 המיליון ביולי, ו127 מיליון באוגוסט. ביוני נחצה הרף של 100 מיליון.
• בספטמבר כמעט נחצה רף 100 המיליון, בחודש זה נרשמה צמיחה (5%+) שתאמה את הממוצע. בשלושת החודשים האחרונים נרשמה צמיחה של 4% .
• אירופה הובילה את הצמיחה במונחים אבסולוטיים, עם תוספת של 29 מיליון לתיירות הנכנסת ב 2013, עם סך כללי של 563 מיליון. הצמיחה (5%+) עלתה על התחזיות ל 2013, וכמעט הכפילה את הממוצע האזורי לתקופה של 2005-2012 (2.5%+ בשנה). הדבר יוצא דופן לאור המצב הכלכלי האזורי, וצמיחה חזקה שנרשמה כבר ב 2011 ו 2012.
• בתתי-האזור מרכז ומזרח אירופה (7%+), ובדרום אירופה הים תיכונית (6%+) דווחו התוצאות הגבוהות ביותר, בעוד בצפון ומערב אירופה נרשמה צמיחה של 4%.
• במונחים יחסיים, הצמיחה הגבוהה ביותר נרשמה באסיה והפסיפיק (6%+), באזור זה דווח על צמיחה של 14 מיליון בכניסת תיירים, לסך כללי של 248 מיליון. בדרום מזרח אסיה נרשמו הנתונים הגבוהים ביותר (10%+), צמיחה מתונה יותר נרשמה בדרום אסיה (5%+), אוקיאניה וצפון מזרח אסיה (4%+).
• במהלך השנים האחרונות, שווקי המקור המתעוררים היוו כח מניע חזק לצמיחה בתיירות. בסין השוק הגדול ביותר של תיירות יוצאת ב 2012, עם הוצאות של 102 מיליארד דולר, נרשמה עליה של 28% בשלושת הרבעונים הראשונים של 2013. ברוסיה, השוק החמישי בגודלו בתיירות יוצאת ב 2012, דווח על עליה של 26% במהלך ספטמבר.
• באמריקות (6%+) נרשמה עליה של 6 מיליון בכניסת תיירים לסך כללי של 169 מיליון. היעדים המובילים הם בצפון ומרכז אמריקה (4%+), בדרום אמריקה (2%+) ובקריביים (1%+) נרשמה ירידה יחסית בהשוואה ל 2012.
• באפריקה נרשמה צמיחה (6%+), תוספת של 3 מיליון לתיירות הנכנסת, שיא של 56 מיליון. הנתונים במזה"ת (0%+) היו מעורבים והפכפכים.
• בשווקים מתעוררים אחרים נרשם גידול בהוצאות על תיירות יוצאת, בין היתר : תורכיה (24%+), מצרים (23%+), קטאר (18%+) ואוקראינה (15%+).
• במזה"ת לא נרשמה צמיחה במהלך 2013, התיירות הנכנסת עומדת על 52 מילון , בהתאמה ל 5% מסך התיירות בעולם. צמיחה נרשמה בדובאי (10%+), עומאן (6%+), ופלסטין (4%+). ירידות נרשמו במצרים (18%-) היעד השני בגודלו באזור, בערב הסעודית ובלבנון (7%-), וירדן (6%-) ממשיכה להיפגע מהקונפליקט בסוריה.
• עליה מתונה בשווקי המקור של הכלכלות המתקדמות: צרפת התאוששה (6%+) לאחר 2012 חלשה. בארה"ב, הממלכה המאוחדת, קנדה ואוסטרליה, נרשמה צמיחה של 3%. לעומת זאת, בגרמניה, יפן ואיטליה דווח על ירידות בהוצאת על תיירות יוצאת.


תוצאות אזוריות:
• את הצמיחה באירופה, במונחים אבסולוטיים הובילה דרום אירופה ואירופה הים תיכונית, עם צמיחה של 12 מיליון (6%+) בכניסת תיירים ב 2013: ספרד היעד הגדול בתת האזור, השני בגודלו באירופה והשלישי בעולם, רשמה גידול של 3 מיליון (6%+) תיירים, בעיקר מצפון אירופה ורוסיה, וחצתה את רף 60 המיליון. צמיחה נרשמה גם ב : ייון (15%+), תורכיה (10%+), ופורטוגל (8%+). באיטליה היעד השני בגודלו בתת האזור, נרשמה עליה של 3%. המומחים מיחסים את הצמיחה בתת אזור זה לחוסר היציבות הפוליטית בצפון אפריקה והמזה"ת (בעיקר מצרים), צמיחה שהיטיבה בעיקר עם יוון, איטליה, ספרד ותורכיה. עם זאת נרשמה צמיחה (5%+) בכל אזור הים התיכון, כולל יעדים בצפון אפריקה והמזרח התיכון, תוספת של 16 מיליון במהלך 2013, לסך של 334 מיליון.
• בצפון אירופה, נרשמה צמיחה של 4% בתיירות הנכנסת. באיסלנד, אחד היעדים הקטנים באזור, דווח על הצמיחה-היחסית הגבוהה באזור (16%+), גם בנורבגיה נרשמה צמיחה גבוהה (7%+), אירלנד (7%+) והממלכה המאוחדת (5%+).

• במערב אירופה נרשמה צמיחה של 4%. צרפת - היעד העולמי המוביל, דווחה על 8% צמיחה בכניסת תיירים, תוצאה יוצאת דופן לשוק יעד ותיק. צמיחה נרשמה גם בהולנד ושוויץ (5%+), גרמניה (4%+) ואוסטריה (3%+). בבלגיה לא דווח על צמיחה.


צפי ל 2014 :
• רוב מומחי ה UNWTO, צופים שנתוני 2014 יהיו טובים יותר (62%), או הרבה יותר טובים (9%). מיעוט בין המומחים צופים שנתוני 2014 יהיו שווים (25%) ל 2013, גרועים יותר (4%), או גרועים יותר בהרבה (0%). באופן כללי מעריכים המומחים את נתוני שנת 2013 באופן חיובי.
• מומחי ה UNWTO צופים שבאסיה והפסיפיק, ובאפריקה, תהיה הצמיחה הגבוהה ביותר ב 2014.
• באירופה צופה צוות המומחים של UNWTO צמיחה ש 3% - 4% ב 2014. צמיחה זו עולה על ההערכה ארוכת הטווח עד לשנת 2020 (2.7% בשנה), אם כי הקצב צפוי להיות מתון יותר מזה של 2013. המומחים צופים שלארועים הקשורים לציון 100 שנה למלחה"ע הראשונה בבלגיה, ו70 שנה לציון הפלישה לנורמנדי (בעיקר בצרפת), תהיה השפעה חיובית על התיירות הנכנסת. בגרמניה, ארועי 25 שנה לנפילת חומת ברלין, וב EUROVELO, רשת מסלולי האופנים האירופית, מארגנים שני ארועי רכיבת אופניים בינלאומיים לציון 25 שנה לנפילת מסך הברזל.
• הצפי לאסיה והפסיפיק, לפי צוות המומחים של UNWTO, ממשיך להיות חיובי. התיירות הנכנסת ליעדים באזור צפויה לצמוח ב 5%-6% ב 2014. התיירות היוצאת מסין צפויה להמשיך לצמוח בקצב דומה ל 2013, ולעודד צמיחה ביעדים רבים.
• מומחי ה UNWTO מארה"ב וקנדה, צופים לתיירות הנכנסת לאמריקות צמיחה של 3%-4% במהלך 2014. כלכלות אלו החלו להתאושש, אך הצרכנים עדיין מהססים. גם מומחי ה UNWTO, בדרום אמריקה אופטימיים לגבי 2014. בברזיל צפוים נתוני המחצית הראשונה של 2014 להיות גבוהים, בהשפעת חגיגות הקרנבל ובמיוחד משחקי גביע העולם ביוני.
• מומחי ה UNWTO מאפריקה, צופים צמיחה של 4%-6% בתיירות הנכנסת ב 2014, במיוחד בדרום אפריקה, ניגריה, בורקינה-פאסו, חוף השנהב וזימבבואה. הם רואים חשיבות לשווקים מתעוררים כסין והודו כשווקי מקור עתידיים.
• מומחי ה UNWTO מהמזה"ת צופים צמיחה בין 0% ל 5%. התוצאות צפויות להיות חיוביות ב 2014, בהתאם למגמת ההתאוששות במדינות מסוימות ופיתוח מואץ של תעשיית התיירות באחרות. במצרים הערכות אופטימיות בנוגע לתיירות שנובעות מהערכות ליציבות פוליטית וממשאביה התיירותיים של מדינה זו.

הכנסות מתיירות בינלאומית
ככלל המגמה החיובית שנרשמה בתיירות הנכנסת, משתקפת גם בדווחי ההכנסות מיעדים שונים בעולם (המדינות דווחו חלקן עד המחצית הראשונה של השנה, וחלקן עד לסוף השנה).
• 94 מתוך 122 יעדים שדווחו על הכנסות ב 2013, דווחו על עליה ברווחים (77%), מתוכם 36 דווחו על רווחים דו ספרתיים (28%). 28 יעדים דווחו על ירידה ברווחים (23%).
• ב 15 מתוך 50 היעדים הגדולים נרשם גידול בהכנסה, ביניהם: רוסיה, יוון והממלכה המאוחדת (15%+), הודו, ותורכיה (12%+), ארה"ב והולנד (10%+).
• מתוך עשר המדינות המרוויחות ביותר, דווחו בגרמניה (5%+), בספרד, באיטליה וסין (3%+), ובצרפת (2%+).

הוצאות על תיירות בינלאומית, סין ורוסיה ממשיכות להוביל בגידול בהוצאות על תיירות יוצאת.
הכלכלות המתעוררות המשיכו להוביל בהוצאות. (המדינות דווחו חלקן עד המחצית הראשונה של השנה, וחלקן עד לסוף שנת 2013). מדינות BRIC (ברזיל, רוסיה, הודו וסין) מלבד הודו, דווחו על נתונים דו ספרתיים. (המידע שדווח הוא ראשוני, צפוי שהנתונים בהמשך יהיו גבוהים יותר)
• סין, שוק המקור העולמי הראשי ב 2012 (102 מיליארד דולר), דווחה על גידול של 28% בהוצאות על תיירות יוצאת בין ינואר לספטמבר 2013. רוסיה, אף היא בין עשרת שווקי המקור המובילים, דווחה על 26% גידול לתקופה זו.
• הנתונים שדווחו שווקי המקור של הכלכלות המתקדמות היו צנועים יחסית : צרפת (6%+), ארה"ב, הממלכה המאוחדת, קנדה ואוסטרליה (3%+). גרמניה, יפן ואיטליה דווחו
על ירידות בהוצאות על תיירות יוצאת.
• שווקים מתעוררים נוספים דווחו על גידול משמעותי בהוצאות על תיירות יוצאת, ביניהם תורכיה (24%) ומצרים (23%).

תחבורה
הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית (ICAO) דווח על ביקושים גבוהים לתחבורה אווירית.
• תוצאות ראשוניות שהעביר הארגון, מעידות על 3.1 מיליארד נוסעים בתחבורה אווירית לרחבי העולם, טיסות פנים, עסקים ותיירות. זו עליה של 5% ביחס ל 2012. הצפי ל 2030, מעל 6.4 מיליארד.
• תנועת הנוסעים הבינלאומית והמקומית צמחה (לפי R.P.K : REVENUE PASSENGER-KILOMETERS) ב5.2% בשנת 2013, מעט מעל התחזיות של הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית. התפוסה בתחבורה האווירית (A.S.K : AVAILABLE SEAT-KILOMETERS) עלתה ב 4.6% ברחבי העולם, בשנת 2013. תנועת המטוסים עלתה בקצב גבוה יותר מהתפוסה, וממוצע תפוסת הנוסעים ((PASSENGER LOAD FACTOR עלה במעט ב 2013, ל 79.1%.
• המזה"ת הוא עדיין שוק התחבורה האווירית עם הצמיחה המהירה ביותר. התנועה האווירית צמחה ב 11.2% ב 2013, שהם 9% מהסך העולמי. שוק התחבורה האווירית באסיה והפסיפיק צמח ב 7.2%, והוא עדיין הגדול ביותר, עם 31% מסך התנועה האווירית העולמית. הצמיחה באירופה (3.8%) וצפון אמריקה (2.2%) מתונה ביחס לממוצע העולמי.
• הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית מייחס את העליות, לנתונים כלכליים חיובים בעולם ושיפור באימון העסקי והצרכני במהלך 2013, במספר כלכלות ראשיות.

הזמנת טיסות בינלאומיות ב 2013
• צמיחה של 3% בטיסות בינלאומיות יוצאות ב 2013. התאוששות אחרי התחלת שנה חלשה בעיקר באירופה, אסיה והפסיפיק והאמריקות.
• במונחים יחסיים, אפריקה והמזה"ת הם שווקי המקור עם הצמיחה המהירה ביותר בטיסות הבינלאומיות היוצאות ב 2013 (7%+) בעיקר ליעדים באירופה (11%+), אח"כ האמריקות (3%+).
• בטיסות פנים צמיחה של 4%, לעומת 3% בטיסות בין אזוריות ב 2013.

מגמות בהזמנות בתחבורה האווירית 2014
גידול רב בהזמנות לטיסות בינלאומיות ברחבי העולם לינואר-אפריל 2014. הנתונים מתייחסים להזמנת טיסות במערכת ההפצה העולמית (G.D.S : GLOBAL DISTIRBUTION SYSTEMS ), אך לא כוללות הזמנות ישירות בטיסות שכר או טיסות מוזלות.
צמיחה של 10%בהזמנות שנעשו בין ינואר לאפריל 2014.
• ביקושים גבוהים הן בטיסות פנים-אזוריות (11%+), והן בטיסות בטיסות בין-אזוריות (9%+).
• האמריקות הן המקור האזורי הדינמי ביותר בתחילת 2014, עם צמיחה של 15% בהזמנות. צמיחה גבוהה בטיסות הפנים אזוריות (17%+). במהלך 2013 עליה של 3% במספר הטיסות היוצאות באמריקות.
• באפריקה והמזה"ת, צפויה להמשיך העליה בהזמנות (9%+).
• באירופה, צפויה צמיחה של 8% ביחס לצמיחה של 3% במהלך 2013.
• באסיה והפסיפיק ההזמנות בתחבורה האווירית לחודשים ינואר-אפריל 2014, מעידות על עליה של 9% בביקושים.


סגור חלון