הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מיזם משותף עם כישורית

הרשות לפיתוח הגליל מעוניינת לקדם מיזם משותף עם כישורית על מנת לקדם נושא תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים, וכן הקמת מבנה ציבור לצרכים אלו.

מספר מילים על כישורית:
כישורית היא בית חם לחיים עבור בוגרים בעלי צרכים מיוחדים, בו ייהנו מאוטונומיה, ישתלבו בקהילה יצרנית ויוכלו להתגבר ולהזדקן בכבוד.
בשנת 1994 הקימו קבוצת הורים ואנשי מקצוע את כישורית במטרה לבנות קהילה תומכת, שבה יוכלו בוגרים בעלי צרכים מיוחדים לחיות חיים מלאים ועצמאיים.
על בסיס עקרונות הקיבוץ החברים בכישורית מנהלים חיי קהילה, תורמים כפי יכולתם לבנייה, לקידום ולשגשוג הכפר, שותפים בקבלת החלטות הנוגעות בחייהם ברמה היומיומית ומקבלים מענה לצרכים הפיזיים והמנטאליים הייחודיים להם.
כישורית מאפשרת לחברים בה לממש את עצמם כאנשים החיים בקהילה, אנשים בעלי רצונות, החיים באוטונומיה, בוחרים, חולמים, כואבים, מתקדמים ונסוגים – כמו כולנו. לכל חבר שמורה הזכות לבחור כיצד לנהל את חייו ולממש את מטרותיו, גם כאשר הוא נזקק לסיוע – כמו כולנו.
בכישורית מגוון ענפי עבודה יצרניים שמטרתם לספק תעסוקה אמיתית ומשמעותית לחברי הכפר, בתחום החקלאות (גידולים אורגניים, בעלי חיים), עבודות מלאכה ותעשייה, עבודה בתחום התקשורת ועבודות בענפי שירות. כחלק מניסיון אמיתי לפרוץ את החומה שיוצרת החברה לחריגים בקרבה נהנים החברים מתכנית השמה והכשרה מקצועית אישית ארוכת טווח, רחבה ומגוונת, בעלת רצף תעסוקתי משמעותי.
בכישורית חיים כיום 150 חברים בוגרים ולומדים 56 תלמידי תיכון בבית ספר יום – בית הספר הדמוקרטי “זיו כישורית” לבגירים בעלי צרכים מיוחדים.
בכוונת הרשות לפיתוח הגליל לקדם פרויקט תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים בקהילות שיקומיות במיזם משותף עם כישורית.
מטרת הפרויקט:
א. סבסוד מערכות תעסוקה.
ב. הקמת מבנה ציבור.
המיזם המשותף יעמוד על סך של 5.15 מיליון ₪ כאשר כישורית משתתפת בסכום של 51% מעלות הפרויקט.
במידה וקיים גוף/מוסד אחר אשר יכול לעמוד בתנאים אלו, מוזמן לפנות לרשות לפיתוח הגליל לא יאוחר מתאריך 4.3.14. .
על המעוניינים לפנות לגב' יהודית אייזנברג בטלפון 049552426 לקבלת/ העברת הפרטים.
סגור חלון