הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

ראש תחום שיווק מחקר ומידע

מכרז פומבי 3/2014 ראש תחום שיווק מחקר ומידע ברשות לפיתוח הגליל

5.2.14

ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל פונה בזאת למציעים העומדים בתנאי המכרז למשרת ראש תחום שיווק מחקר ומידע ברשות לפיתוח הגליל.
1. הפעילות כוללת:
1. הובלת מערך השיווק של הרשות בכל ערוצי המדיה הרלוונטיים (כתובה, דיגיטאלית).
2. ריכוז עבודות המטה בתחום השיווק, הפרסום והיח"צ מול כל מנהלי התחומים ברשות והוצאתן לפועל באמצעות הספקים השונים (משרדי הפרסום, יח"צ, חברות דיגיטל ).
3. ניהול מאגרי המידע של הרשות וייצור תובנות שימושיות לכל התחומים אשר באחריות הרשות.
4. ניהול הקשר מול מכוני המחקר הכולל ריכוז שאלות מחקר מכל מנהלי התחומים בהתאם לצרכים וריכוז החומרים הנדרשים הן לטובת פעילות ראשי התחומים והן לטובת מערך השיווק.
5. ניהול מאגר התמונות, הסרטים והסרטונים של הרשות.
6. יצירת מאגרי תמונות, סרטים וסרטונים על פי הצורך.
7. ניהול אתרי האינטרנט של הרשות.
8. הוצאת ניוזלטר של הרשות.
ראש התחום, יהיה כפוף ישירות למנכ"ל הרשות וידווח לו על פעילותו. כמו כן, יהא עליו לנהל ממשקי עבודה בצמידות ולראשי אגפים במשרד לפיתוח הנגב והגליל .
פירוט תחומי הפעילות:
1. עבודת מטה- הכרת הצרכים ותוכניות העבודה השנתיות של כל אחד מן התחומים.
2. תקציב שנתי- בניית תקציב שנתי ריאלי לביצוע מיטבי של כלל התוכניות לשנת הפעילות.
3. שיווק- גיבוש מדיניות ואסטרטגיה שיווקית לרשות כחלק מאסטרטגיית העל של משרד נגב-גליל , כתיבת שפה תקשורתית מותאמת לכל אחד מן התחומים יחד עם מנהלי התחום ובאמצעות הספקים הרלוונטיים.
4. פרסום- בחינת כלל מקורות הפרסום הרלוונטיים בכלל המדיות המוצעות. חלוקת תקציב הפרסום בהתאם לאפקטיביות המדיות בהתאמה לצרכים של כל אחד מן התחומים.
5. אינטרנט- איגום כלל האתרים המצויים בידי הרשות לכדי פורטל, הפעלת כלים ממומנים ואורגניים לקידום התחומים בפורטל בהתאם למילות מפתח שיקבעו עם מנהלי התחומים ומשרד הדיגיטל, הצבת יעדים לגידולים בשימוש, מציאת אפליקציות/משחקים ייעודיים לעידוד כניסה לאחד מן התחומים בסמוך למיזם, פרויקט, יריד, פסטיבל או כל פעילות שתכליתה לייצר "באז" ברשת
6. יח"צ- הפעלת משרד יחסי הציבור (בסינכרון עם משרד נגב גליל) בהוצאת הודעות לעיתונות, בהכנסת ידיעות או כתבות למדיות השונות, באיתור חומרים לניוזלטר של הרשות.
7. אחריות לשיווק כנסים וירידים בהם משתתפת הרשות, שיתוף פעולה מול כל הגורמים המארגנים והשותפים, הובלת נושא תכנים.
8. "שיווק ערים"- ייזום פעילויות, מיזמים ותוכניות ארוכות טווח לחיזוק נוכחות חיובית של הערים במרחב הגלילי.
9. ייצוג הרשות בפרויקטים הקשורים לשיווק הגליל- אכלוס וקליטת מתיישבים ועולים חדשים ובכלל זה שיווק הגליל בתפוצות ובתרבות ופנאי.
10. ניהול בנק תמונות, לוגואים, סלוגנים, ג'ינגלים תיעוד של כל הפרויקטים ולהשתמש במידע הזמין לצרכים עתידיים.
11. איתור וייזום תכני פרסום נוספים שיכולים לזמן ולעודד תיירות לאזור.(חדשנות) אפיון החומרים, עריכת חומרים והפקת חוברות, או תכנים לפרסומים השונים.
12. ניוזלטר- אחריות לנושאים, עריכתם והפצתו לכלל הגורמים הרלוונטיים אחת לרבעון.
13. ניהול הקשר עם מכון מחקר- בניית תמות מרכזיות שהרשות מעוניינת מעת לעת לעסוק בהם. ניתוח ממצאים מרכזיים, הסקת מסקנות והעברת המידע באופן הבהיר והמדויק ביותר למנהלי התחומים הרלוונטיים. ניהול הקשר עם מכון האבחון ויצירת מדדים לבחינת טיב הקשר במהלך הפעילות.
14. למידה- הכרת מכלול התחומים עימם מתמודדת הרשות. הכרת תכניות העבודה של כל אחד מן התחומים. הבנה מעמיקה של הצרכים המידיים כמו גם צרכים ומגמות עתידיות של כל אחד מן התחומים.
15. איתור אקטיבי של מידע- בחינה תמידית כחלק משגרת העבודה של כלל מקורות המידע הרלוונטיים (לרבות זיהוי מקורות חדשים) והבאת חומרים, נתונים, מידע, תמורות ומגמות חדשות לכל אחד ממנהלי התחומים.
16. הפיכת מידע לידע- ניתוח ותרגום מידע נצבר לכדי ידע שימושי עבור כל אחד ממנהלי התחומים בהתאמה. העברת נושאים מעת לעת בישיבות צוות על מידע שנצבר ועשוי להיות רלוונטי.
17. סנכרון כל המידע המצטבר- עבודת מטה שיטתית מול כל הגורמים ברשות שתכליתה איתור צרכים מחד והזנה במידע ונתונים מאידך לכלל הגומרים הרלוונטיים.
18. מדדי הרשות- סידור, אחזקה ועדכון מדדי הרשות ברמה שנתית.
19. שנתון סטטיסטי גלילי- הפקת שנתון באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
20. אחריות על מערכת הסקרים האינטרנטיים- משובים ללקוחות, משובים לספקים, משובים לממשקים פנים ארגוניים. ניהול המידע משלב התכנון (תכנון זרימת הנתונים, השדות, העברת המידע למשתמש) ועד לניתוח המידע והפקת תובנות. לספק לכל אחד ממנהלי התחומים מידע מקדים, הכנה לקראת עלייה לאוויר, המלצות, התפלגות נתונים, שכיחויות כדי להתכונן באופן המקיף ביותר ולקיים קשר אפקטיבי עם בעלי העניין (תלוי תחום).

2. היקף ההתקשרות:
א. משרה מלאה .
ב. השכר התחלתי עומד על 8,500 ₪ ברוטו למשרה מלאה.
ג. ההתקשרות הינה בחוזה אישי.

3. תנאי סף / כישורים נדרשים
א. השכלה: תואר ראשון מתחומי מידענות, שיווק, תקשורת , ניהול, מדעי החברה. תואר שני במנהל עסקים- יתרון.
ב. ניסיון קודם בתפקידי שיווק, יח"צ, דוברות בדגש על הובלת פרויקטים ועבודת ממשקים. ניסיון קודם מתחום מידענות/ שיטות מחקר – יתרון.
ג. יישומי מחשב: חבילת ה- OFFICE / שליטה מעולה ב: Power-Point, Excel / ניסיון קודם ב SPSS – יתרון.
ד. שפות: עברית, אנגלית ברמה טובה מאוד.
ה. ניסיון קודם בארגון ציבורי- יתרון.
ו. נייד (בעל רכב) .
ז. תושב הגליל.
כישורים נוספים:
א. יכולת השפעה, ניהול ללא סמכות : יכולת שכנוע 1:1 – הצגה אפקטיבית של רעיונות או מהלכים וחיבורם לרציונל / אינטרס של אחרים ( יחידים או קבוצה ) – קידום שותפויות עסקיות ויכולת להשיג אמון וביטחון במהלכים – יכולת בניית שיתוף פעולה עם אחרים בצוות העבודה / צוותי משימה לביצוע אפקטיבי.
ב. ניהול פרויקטים – תכנון והוצאה לפועל: ראייה מערכתית והבנת מכלול הקשרים וההשפעות בין פעילויות וגורמים.
ג. אמונה עצמית ביכולת לבצע. יצירתיות. שירותיות. תקשורת בין-אישיתהמודעה מתייחסת לנשים וגברים.

4. הגשת ההצעות

את המעטפה ובה קורות חיים + ממליצים (2 לפחות) + תעודות המורות על השכלה יש להכניס כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 27.2.2014 עד השעה 14:00 בתיבת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל אשר באזור תעשייה בר לב ( מול בית ידיעות אחרונות)

הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים של הרשות במועד האחרון להגשת הצעות לא תידון כלל.

החלטת ועדת המכרזים בדבר בחירת המציע הזוכה תימסר בכתב לכל המציעים שישתתפו במכרז.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכרז זה בכל עת .

סגור חלון