הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מרכז משותף לתכנון בלב הגליל

מיזם משותף  - הרשות לפיתוח הגליל ואיגוד ערים לאיכות סביבה – אגן בית נטופה.
16.1.14

רקע
"איגוד ערים לאיכות הסביבה- אגן בית נטופה" בשיתוף הרשות לפיתוח הגליל מקדמים הקמת "מרכז משותף לתכנון בלב הגליל", שעיקר עיסוקו יהיה בבניית שיתופי פעולה בין ארבע הרשויות המוניציפליות: משגב, סח'נין, עראבה ודיר חנא השוכנות בתוך ובסמוך לבקעת סח'נין שבלב הגליל התחתון.
באזור בקעת סח'נין מתגוררים כ-75,000 תושבים, רובם בשלושה ישובים ערביים סח'נין, עראבה ודיר חנא ומיעוטם במספר יישובים כפריים של המועצה האזורית משגב. השטח של בקעת סח'נין והיישובים מפוצל בין ארבע רשויות. המיזם אמור לקדם שיתוף הפעולה בין הרשויות על מנת למנוע מתיחות, מאבקים ופגיעה באוכלוסיית האזור.

 

דוגמא לפעילות נדרשת:
בבקעת סח'נין. עמק יפיפה, שמתוכנן כשטח חקלאי פתוח, הכולל שבילי אופניים ומקומות לפנאי ונופש (התכנון נעשה בעבר, בצוותים משותפים של מועצה אזורית משגב, עמותת "שכנים", עיריית סח'נין ושל איגוד ערים לאיכות סביבה אגן בית נטופה). לנוכח אי הסכמות ואי שיתופי פעולה בין הרשויות, הפך העמק היפיפה, בעל הפוטנציאל המדהים ל"מזבלה" אזורית שפוגעת באיכות חיי כל התושבים בסביבה.
הקמת "המרכז לתכנון משותף", הינו פיילוט, לפיתוח שיתופי פעולה אזוריים בין הרשויות היהודיות והערביות בגליל. בשלב הראשון, צוות המרכז יארגן פעולות בונות אימון מול הרשויות. במקביל המרכז יערוך מיפוי של המצאי הקיים באזור ויבנה מאגר נתונים זמינים לצרכי קבלת החלטות מושכלת. בהמשך יקודמו פרויקטים כלכליים וסביבתיים משותפים.
"המרכז אזורי לתכנון משותף", אמור להוות גרעין צמיחה ומנוף לפיתוח אשכול ישובים באזור זה בעתיד. בנוסף, ישמש כמרכז תמיכה מקצועי למתכננים ולמהנדסי הישובים, וכמקום לניהול ויישוב קונפליקטים וגישור על פערים, ובכך ירחיב ויגדיל את המשאבים על יד הצעת מיזמים משותפים לרווחת כל תושבי האזור.
שותפים נוספים בפרויקט קרן "ברכה" ,קרן "גימבריץ", "הקרן לסביבה ירוקה" ומה-1.1.14 האיחוד האירופי (E.U), והרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, בדואי וצ'רקסי שבמשרד ראש הממשלה.
 

תיאור השלבים המרכזיים בפרוייקט

1. מיפוי ואיתור שותפים.

2. הצגת והתנעת המיזם בכל אחת מהרשויות. קבלת התחייבות לשיתוף פעולה .

3. מפגשי היכרות –סיור בכל אחת מהרשויות והיכרות הדדית.

4. קמפוס משא ומתן בחו"ל (עקבה-ירדן), במטרה לייצר שפה משותפת, להכיר ולהבין אחד את צרכי השני ולבנות בסיס הסכמות לגבי שני פרויקטים משותפים.
5. הקמת מאגר נתונים שמהווה בסיס לקבלת החלטות משותפות מבוססות מידע.

תקציב הפרויקט עומד על סך 655,000 ₪ . הרשות לפיתוח הגליל מתעתדת להשתתף במיזם במסך של 200,000 ₪.

על פי בדיקת הגורמים המקצועיים ברשות לפיתוח הגליל איגוד ערים לאיכות סביבה – אגן בית נטופה, עומד במטרותיו והן בחזון פעילותו ביעדים אותם מובילה גם הרשות לפיתוח גליל , לטובת רווחת תושבי הגליל:

- קידום כלכלה מקומית.
- קידום תפיסות תכנוניות וניהוליות.
- קידום שותפויות חברתיות רב-תרבותיות שמחזקת את המגוון התרבותי הקיים בגליל.על איגוד ערים לאיכות סביבה – אגן נטופה:
חזון

האיגוד מהווה גשר לשלום בין אדם לאדם ובין אדם לסביבה, לכן אנו פועלים למען הובלת שינוי חברתי סביבתי כלכלי בחברה, ע"י תכנון ופיתוח סביבתי מקיים.
האיגוד חותר לחולל שינוי באורח החיים של החברה כלפי ניהול משאבי הטבע, בהתבסס על ערכי היסוד בתרבות והמורשת הערבית, למען חברה מקיימת שדואגת ופעולת לשמירה על זכותם של הדורות הבאים.

מטרות על
- קידום כלכלה מקומית סביבתית.
- קידום תפיסות תכנוניות וניהוליות מקיימות.
- העלאת המודעות והזיקה לנושאים סביבתיים ויצירת פעילות ארוכת טווח.
- קידום שותפויות חברתיות סביבתיות רב-תרבותיות שמחזקת את המגוון התרבותי הקיים בארץ.

היסטוריה:
איגוד ערים לאיכות סביבה אגן בית נטופה, נחשב כיום מהארגונים המובילים בעשייה הסביבתית שלו בארץ. האיגוד התחיל את פעילותו במשרדים שכורים בלב העיר סח'נין בשנת 1993 כיחידה סביבתית אזורית, ובשנת 1996 היחידה הפכה לאיגוד ערים שנותן מענה לאוכלוסייה המונה מעל 75 אלף נפשות בששה יישובים: כאוכב, סח'נין, עראבה, דיר חנא, עילבון, בועינה-נג'ידאת, בשטח שיפוט מעל 60 אלף דונם.
האיגוד בחר כיעד להקים את המרכז הסביבתי ליד המזבלה ובריכות טיהור השפכים של סח'נין במטרה להפוך את המקום ממפגע סביבתי לקריית חינוך ומחקר סביבתי מקדמת מפגש ושיח רב-תרבותי, חממה ליזמות חברתית סביבתית ושיתופי פעולה אזורי.

פעילות האיגוד:
• המעגל הראשון: מתייחס לפעילות האיגוד בתוך מרחב היישובים החברים בו, ולשם מושקעים ומופנים עיקר המאמצים של הצוות המקצועי לקידום פרויקטים רבים בתחומי התשתיות, החינוך, סקרים ומחקרים, תכנון לטווח ארוך והגברת המעורבות הקהילתית.
• המעגל השני: מתייחס לכלל הפעילות של האיגוד שכוללת שירותי הדרכה, הכשרה, יעוץ לבתי ספר, לארגונים, ורשויות מקומיות.
• המעגל השלישי: מתייחס לכלל הפעילות של שיתופי הפעולה חוצה גבולות שרקם האיגוד עם ארגונים ומוסדות מחקר לצורך קידום מטרותיו.
המרכז בסח'נין מהווה את ספינת הדגל הסביבתית בתחום בארץ והפך להיות מודל לחיקוי במקומות שונים בארץ ובאזור.

מכיוון שחלק מתכנית הרשות לפיתוח הגליל הינה לקידום שיתופי הפעולה בין הרשויות המוניציפאליות באופן כללי ושיתוף פעולה לנושאי התכנון לרווחת התושבים בפרט, ומכיוון שעיקר עיסוקו של המרכז לתכנון משותף הוא עיסוק בנושאים אלו, והיא תאגיד ללא מטרות רווח, אני מבקשת להכיר בהם כגוף היחיד היציג לנושא הקמת המרכז לתכנון משותף בלב הגליל.

טלי עומר
סמנכ"ל
הרשות לפיתוח הגליל.

 

סגור חלון