הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז להכשרה תעסוקתית לעולים בגליל

 

הזמנה להציע הצעות - הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת להציע הצעות לביצוע תוכנית להכשרה תעסוקתית לאוכלוסיות עולים בגליל (להלן: "העבודות").

פורסם: 9.1.14

 

1. מהות ומטרת התוכנית:
מהות התוכנית הנה הכשרה תעסוקתית ושילובם של העולים יוצאי אתיופיה חסרי השכלה והכשרה מקצועית היושבים במרכזי הקליטה בגליל או במוקדי התיישבות אחרים וכן אוכלוסייה נוספת בעלת נתונים דומים בשוק העבודה בישראל מתוך כוונה לשלבם בשלב גבוה ככל שניתן "בסולם התעסוקה". וזאת כפי שמפורט בתוכנית נספח א' להסכם (להלן: "התוכנית").
המציע יערוך את התוכנית בהתאם לדרישות הרשות תוך התחשבות בצרכים המיוחדים של שוק העבודה באזור התעסוקה הרלוונטי.

2. התוכנית תכלול מספר שלבים
א. איתור מעסיקים פוטנציאליים. המציע יציג תכנית לאיתור מעסיקים ורתימתם למימוש מטרות התכנית.
ב. המציע נדרש לבצע מבחני מיון ואבחון לאיתור כישורי סף מינימאליים הנדרשים בקרב המועמדים. המציע יציג תכנית לביצוע מבחני המיון.
ג. המציע יציג תכנית הכשרה המותאמת למשתתפי התכנית. תכנית ההכשרה תכלול הכשרה עיונית והכשרה מעשית.
ד. המציע מחויב לטפל בהשמת בוגרי התכנית. המציע יציג תכנית מפורטת לביצוע ההשמה.
ה. המציע מחויב ללוות את בוגרי התכנית במהלך השמתם ולאחר סיום ההכשרה במשך שישה חודשים לפחות.
ו. מיקום עריכת תכנית ההכשרה בגליל.להורדת המכרז המלא (כולל נספחים) לחץ כאן

סגור חלון