הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מיתוג מושך

המשרד לפיתוח הנגב והגליל, בראשות השר שלום, מוביל תכנית למיתוג הרשויות המקומיות בנגב ובגליל ולקידום הצמיחה הדמוגרפית
ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל אישרה את הצעת השר לפיתוח הנגב והגליל, סילבן שלום, להפעלת תכנית למיתוג הרשויות המקומיות ולקידום הצמיחה הדמוגרפית במרחבי הנגב והגליל. על פי ההחלטה שהתקבלה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, באמצעות הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל, יגבש ויפעיל תכניות לקידום הצמיחה הדמוגרפית ברשויות מקומיות בנגב ובגליל.

על פי ההחלטה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל יתמוך בהאצת פעולות התכנון של מתחמים למגורים, על מנת לקדם תכניות משמעותיות לבנייה בשטחן. הסיוע יינתן לרשויות מקומיות לצורך היעזרות בגורמי חוץ מקצועיים לקידום תכניות לבנייה למגורים (מעל 2,000 יחידות דיור). כיום ברשויות: מעלות, קרית שמונה, נצרת עילית, טבריה, שלומי, מצפה רמון, אופקים, שדרות, דימונה וערד יש שיווקים של למעלה מ-2,000 יחידות דיור.

התכנית תתרום לקידום שינוי תודעתי ביחס לרשויות מקומיות באזורי הנגב והגליל ושיפור תדמיתן, באמצעות תכנית אסטרטגית למיתוג ושיווק הרשויות, לרבות שיווק עצם הקמתן של שכונות חדשות ברשויות המקומיות, במטרה לעודד הגירה חיובית.
זאת ועוד, במסגרת ההחלטה יוקמו יחידות מקומיות לעידוד הצמיחה הדמוגרפית וקליטת העלייה. יחידות אלו ירכזו מידע על אפשרויות המגורים בשטחי הרשות וילוו תושבים חדשים ותושבים פוטנציאליים המתעניינים במעבר לשטחי הרשויות המקומיות. כמו כן, יחידות אלו יסייעו בקידום פעולות המיתוג והתכנון של הרשויות.

עלויות הדיור הגבוהות במרכז הארץ, יוצרות מציאות בה תושבים רבים מחפשים אפשרויות דיור זולות אך בו זמנית גם איכותיות. הרשויות המקומיות ביישובי הנגב והגליל יכולות לספק להם את המענה הנדרש. אחד החסמים נובע מכך שרשויות רבות מאזורים אלו אינן מצליחות לקדם תכניות משמעותיות לבנייה למגורים בשטחן, ואינן עוסקות בקידום הצמיחה הדמוגרפית בשטחן בגלל סיבות רבות דוגמת היצע הדיור הקיים, קשיים תקציביים, בעיות תדמית, העדר מנגנונים תומכים למשיכת וקליטת תושבים חדשים וכדומה.
עד היום, התקבלו החלטות ממשלה אשר נתנו מענה לחסמים ברמה הארצית והמחוזית בנושאי תכנון ובנייה. תכנית זו, אשר התקבלה במסגרת החלטת ממשלה תיתן מענה ברמה המקומית ובכך תעניק מענה כולל.
אחרי שנים של הגירה שלילית, בשנת 2011 ההגירה ליישובי הנגב והגליל הפכה להגירה חיובית. לצד אחוזי הגירה חיובית נמוכים לנגב ולגליל, ישנן רשויות מקומיות הסובלות מהגירה שלילית או שומרות על גודלן לאורך השנים בזכות ריבוי טבעי.

התכנית החדשה תיתן מענה לרשויות המקומיות בהתמודדות עם מספר חסמים דוגמת בעיית תדמית, העדר תקציבים לקידום תכנון, כוח אדם וכדומה. התכנית תתרום להמשך שיפור במגמות ההגירה החיוביות בנגב ובגליל, לקליטת משפחות חדשות ותתרום לעידוד ההתיישבות באזורים אלו. התכנית תתרום להאצת השיווקיים ותסייע בשינוי הדימוי בעצמי והתדמית החיצונית של הרשויות המקומיות.

השר לפיתוח הנגב והגליל ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום: "התכנית החדשה תתרום לקידום הצמיחה הדמוגרפית ברמה המקומית והאזורית ותחזק את הרשויות המקומיות בכך שהיא תעניק להן כלים לעודד את ההתיישבות ואת חיי הקהילה בתחומן ובכך תשפר את איכות החיים של תושבי המקום. המשרד לפיתוח הנגב והגליל ממשיך כל העת להוביל מהלכים אשר יעודדו אוכלוסיות חדשות להתיישב באזורים אלו לצד חיזוק האוכלוסייה הקיימת".

סגור חלון