הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

פרויקטור  אכלוס  לקידום שכונות  מגורים בגליל

מכרז מס. 12/2013 פרויקטור אכלוס לקידום שכונות מגורים בגליל
הרשות לפיתוח הגליל, מזמינה בזאת מועמדים להגיש מועמדות לתפקיד פרויקטור- אכלוס לקידום שכונות מגורים בגליל.

תנאי סף :

(1). תואר שני במנהל ציבורי/ כלכלה/ חשבונאות/ משפטים
(2). ניסיון פעילות בוועדות לתכנון ובנייה
(3). ריכוז/ניהול פרויקט מגורים בהיקף של למעלה מ-100 מיליון ₪ ו/או ניסיון בניהול פרויקטי בנייה ציבוריים.
(4). ניסיון בעבודה ברשות מוניציפאלית בתחום התכנון והבנייה.
(5). ניסיון בעבודה במשרד ממשלתי בתחום השיכון ו/או בנייה ו/או תשתיות
(6). ידיעת השפה העברית על בוריה
(7). בעל רכב ( ניידות).
(8). על המציע להיות רשום כעוסק מורשה במע"מ.*
(9). על המציע להחזיק באישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים בתוקף.*
(10). לפחות 3 ממליצים.

*תינתן אפשרות לפתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ לאחר הזכייה במכרז.
תנאים נוספים :
• כישורים אישיים - בעל/ת מהימנות אישית, יכולת ניהול עובדים והנעתם, ייצוגיות וכושר ניהול מו"מ ברמה גבוהה.
כללי :
• הפעילות במתכונת של "נותן שירותים" - "פרילנס" (על בסיס חשבוניות מול ביצוע פעילות),
• תקופת העבודה עד שנה עם אפשרות להארכה ל- 2 שנים נוספות.
• הפעילות כוללת עד 120 שעות חודשיות.
• עלות שעתית 200 ₪ לא כולל מע"מ. (+ הנחת הסכם מתמשך בסך 20%)
• העבודה תתבצע ממשרדי הזוכה.
• הסכום כולל את כל ההוצאות (כולל נסיעות, טלפון, מזכירות וכד')


את ההצעות יש להגיש במשרדי הרשות לפיתוח הגליל,
לא יאוחר מיום ראשון 22 לדצמבר 2013 בשעה 14:00.

יש להפקיד במעטפה סגורה המכילה 2 עותקים של המסמכים ( קו"ח, תעודות המעידות על השכלה, המלצות), על גביה יצוין "עבור משרת "פרויקטור אכלוס לקידום שכונות מגורים בגליל" בתיבת מכרזים אשר במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, פארק התעשייה בר לב, ד.נ. משגב 20156, בימים א' עד ה' בין השעות – 09:00 ל – 15:30.
ועדת המכרזים אינה מתחייבת להיענות לכל הפניות שתגענה. ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון את המועמדים או מי מהם עפ"י החלטתה. ועדת המכרזים תזמן את המועמדים או מי מהם בהתראה קצרה. המיון הראשוני יתבצע על בסיס החומר שצורף במעטפה . פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תענינה.

 ל      להורדת המכרז לחצו כאן

סגור חלון