הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

כוונת התקשרות עם ספק יחיד

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חב' צופית הוצאה לאור בע"מ (להלן: "צופית"), בדרך של פטור ממכרז, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 (התקשרות עם ספק יחיד).

"צופית" הינה חברה בע"מ שנוסדה בשנת 1991 ומתמחה בפירסום אתרי תיירות בישראל הכוללים מלונות, צימרים, אטרקציות ואתרי יום, מסעדות ועמותת תיירות. ושיווק מול מקבלי החלטות בתחום התיירות.

ההתקשרות הנ"ל, הינה לצורך השגת המטרות הבאות וכחלק מהמאמץ לחיזוק כלכלת הגליל ולפיתוח התיירות בו.
א. דיוור ישיר, שוטף וממוקד לגורמים המשפיעים בתחום התיירות ע"י מאגרי מידע מעודכנים: מורי דרך, סוכני תיירות נכנסת, סוכני תיירות פנים, מנהלי משאבי אנוש ורווחה.
ב. בנייה ופרסום של חבילות באתר ייעודי לסוכני נסיעות ומארגני נופש בישראל.
ג. בניית חבילות ופרסום באתר קהילת מנהלי משאבי האנוש והרווחה בישראל.
ד. ארגון סיורי השתלמות למקבלי החלטות בתחום התיירות.
ה. יעוץ וליווי שיווקי למשך תקופת שיתוף הפעולה.


על פי חוות דעתה של שירה רוכברג, ראש תחום תיירות ותרבות ברשות לפיתוח הגליל , "צופית" משלבת בתוכה בעלי תפקידים עם ניסיון של למעלה מ- 20 שנים בתחום התיירות וכן קשרים מיוחדים ועל בסיס קבוע עם מקבלי ההחלטות בתחום התיירות, סוכנים , מורי דרך, מנהלי משאבי אנוש ורווחה. המכלול המוצע על ידם הינו רחב וכולל גם ליווי מותאם לצרכי הרשות לפיתוח הגליל, בניית חבילות אטרקטיביות עבור קהלי היעד השונים, שיווקן ופרסומן באמצעות מאגרי מידע המתעדכנים באופן שוטף ופורטלים ייחודיים שהם מנהלים ובו חברים אנשי המקצוע אשר צוינו לעיל כמקבלי החלטות בתחום התיירות. "צופית" מספקת את כל מארז השירותים המפורטים בסעיפים א- ה, בצורה כוללת אשר תסייע לרשות לפיתוח הגליל בפיתוח התיירות לגליל.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות למשרדי הרשות לפיתוח הגליל עד ליום(תקופה שלא תפחת מ-14 ימי עבודה החל במועד פרסום ההודעה), ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרותסגור חלון