הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא  - שירותי תרגום לשפות

קול קורא להיכלל במאגר ספקים - בתחום שירותי תרגום לשפות


בכוונת הרשות לפיתוח הגליל לערוך רשימת ספקי שירותי תרגום, מהם תוכל הרשות במהלך השנה לבחור, מעת לעת, ספק למתן שירותים בתחומים המפורטים להלן:
א. תרגום שפות שונות (עברית, אנגלית, רוסית, ערבית, ספרדית)
ב. עריכה לשונית בעלת אופי שיווקי
סגור חלון