הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

שח מט

False

קול קורא לקידום "פרויקט השחמט"
לשנת 2013 - 2014
 


הרשות לפיתוח הגליל (להלן – הרשות) מודיעה בזאת על תוכנית לקידום פרויקט השחמט, המיועדת לרשויות המוניציפאליות .

כללי
1. המשרד לפיתוח הנגב והגליל באמצעות הרשות לפיתוח הגליל והג'וינט הפעילו בשנה שעברה תכנית להקניית יסודות השחמט בשבעה ישובים בגליל ובחמישה ישובים בנגב.
2. לאור הצלחת התוכנית ולאור ההנחה המקצועית לפיה יש לשמר את הרצף וההמשכיות של התוכנית ברשויות משנה שחלפה, הוחלט להמשיך בתכנית וכן לצרף ישובים חדשים.

רציונל התוכנית
השחמט הוא כלי מצוין לטיפוח החשיבה, משחק השחמט מפתח אצל הילד/ה יכולות רבות.
סבלנות, הצלחות, עלייה בהישגים הלימודיים וכן מלמד להתמודד עם כישלונות בכבוד כחלק מהתפתחות האישית.

מטרת התוכנית
1. הפצת משחק השחמט בקרב ילדי גן חובה עד כיתות ב'.
2. הכשרה ושילוב מדריכים מקומיים אשר ידריכו ויובילו את הקבוצות.
3. חשיפת הילדים מגן חובה ועד כיתות היסודי במסגרת החינוך הפורמלי למשחק השחמט.
4. יצירת תשתית יישובית של שחמט, נבחרת / קבוצה שתתחרה בתום כל שנת הכשרה בליגה אזורית ובאליפות ישראל.

דרישות סף
1. רשות מוניציפאלית, או גוף הפועל מטעמה (בצירוף המסמכים המעידים על כך)
2. התחייבות הרשות המקומית להשתתפות בסך 8,000 ₪.

למידע על תהליך הערכת הבקשות להצטרפות לפרויקט , ולמידע נוסף בנגע לקול הקורא יש להוריד את המסמך המלא - כאן
סגור חלון