הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז מס. 10/2013 - ניהול אתרי האינטרנט והפייסבוק של הרשות לפיתוח הגליל

21/8/2013

מכרז מס. 10/2013
ניהול אתרי האינטרנט והפייסבוק של הרשות לפיתוח הגליל

ועדת המכרזים ברשות לפיתוח הגליל, (להלן "הרשות"), מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ניהול, תפעול והזנת תכנים לאתרי האינטרנט / דפי הפייסבוק של הרשות. 


הקדמה
הרשות לפיתוח הגליל ( "הרשות") הינה רשות ממשלתית שהוקמה עפ"י חוק בשנת 1993 ופועלת כזרוע ביצועית של המשרד לפיתוח הנגב והגליל בראשותו של השר סילבן שלום.

תפקידיה העיקריים של הרשות הינם:
o קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל.
o תיאום בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוחו של הגליל.
o ייזום פעולות ליישובו וקידומו של הגליל.

פעילותה של הרשות מתאפיינת בכך שיש לה נגיעה במגוון רחב של תחומים - התיישבות, תעסוקה, תשתיות, חינוך, תיירות, כלכלה ועוד. לפיכך יש לרשות את היכולת לקדם מהלכים לפיתוח הגליל מתוך ראיה מערכתית וכוללת.
הרשות עושה את פעילותה בשילוב עם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים הפועלים לפיתוחו של הגליל, כמו הסוכנות היהודית , קק"ל ופורומי עבודה אותם הקימה הרשות.

לרשות, מועצה הכוללת קשת רחבה ומייצגת של אנשי הגליל ובכללם - נציגי הממשלה, ראשי כל הרשויות בגליל, נציגי מוסדות להשכלה גבוהה, התאחדות התעשיינים, התאחדות המלאכה והתעשייה, נציגי ההסתדרות החדשה, הסתדרות הפועלים החקלאיים, ארגוני העצמאים, הסוכנות היהודית, הקרן הקיימת לישראל, חברי כנסת, תושבי הגליל ונציגי ציבור.
משרדי הרשות ממוקמים בפארק תעשיה בר לב .


רקע :
הרשות לפיתוח הגליל מפעילה כיום 5 אתרי אינטרנט בתחומי: תיירות , תיירות בכפרים הדרוזים והצ'רקסיים, התיישבות וכללי. בנוסף לרשות 3 עמודי פייסבוק: תיירותי / תיירותי לכפרים וכללי-התיישבותי. בימים אלו נמצאת הרשות בעיצומו של מהלך לארגון מחדש של הפעילות הדיגיטלית, שלאחריו יאוחדו 4 מתוך 5 האתרים הללו לכדי אתר אינטרנטי אחד.
כמו כן מפיצה הרשות מדי חודש ידיעון חדשותי למנויים.

מהות ודרישות התפקיד:
הרשות מחפשת מנהל/ת תוכן ותפעול לאתרי האינטרנט, אשר ידאג לתפעולם השוטף הכולל בין היתר את תחומי העשייה הבאים: תכנון תוכן ופריסתו לאורך השנה, כתיבת תוכן, ארגון התוכן באתרים, הזנת התוכן לאתרים, טיפול בבעיות טכניות באתרים אל מול חברת האינטרנט. כתיבת תכנים בדפי הפייסבוק של הרשות, מענה לתגובות גולשים, העלאה של תמונות / סרטונים , עבודה מול מארגני האירועים השונים העובדים עם הרשות להעלאת התכנים השונים, ישיבה ב"שולחנות עגולים" עם בעלי התכנים השונים כגון תעסוקה , עמותות התיירות ועוד. פעילות רציפה ושוטפת עם משרד היח"צ של הרשות לפיתוח הגליל לאישור התכנים. כתיבת ניוזלטר חודשי ודאגה להפצתו , תחזוקת והגדלת רשימות התפוצה של הרשות.

היקף הפעילות:
עד 4 ימי עבודה בשבוע (32 שעות שבועיות). מהם לפחות 2 ימים במשרדי הרשות לפיתוח הגליל בפארק התעשייה בר-לב.

דרישות סף:
1. וותק של שנה לפחות, בתפעול אתר אינטרנט
2. וותק של שנה לפחות, בתפעול עמודי פייסבוק
3. וותק של שנה לפחות בקידום אתרים בגוגל.
4. וותק של שנה לפחות בקידום עמודי פייסבוק.
5. יכולת כתיבה והתנסחות בעברית ברמת שפת אם
6. המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו - 1976. היינו: עוסק עצמאי, אישור ניכוי מס במקור בתוקף ואישור ניהול ספרים בתוקף.
7. צירוף כל המסמכים הנדרשים - מילוי וחתימה – נספח א' / נספח ב' / נספח ג' / נספח ד' / נספח ה'/ הסכם התקשרות/ פרטי מס"ב.


כישורים נוספים נדרשים:
8. יכולת מוכחת בכתיבה שיווקית
9. יכולת עבודה עצמאית, תכנון זמן ועמידה במטלות.
10. אנגלית ברמה גבוהה
11. יחסי אנוש מצוינים

העדפה תינתן ל:
• תושבי הגליל
• בעלי ידע בתוכנות גרפיות
• בעלי ידע בשפות תכנות כגון html JavaScript
• בעלי שליטה בערבית
• בעלי ידע טכני במחשבים

אופן ההתקשרות
חוזה, בהתאם לתנאי המכרז, ייחתם בין הרשות לפיתוח הגליל לבין מנהל/ת האתר הנבחר/ת.
השכר המוצע: 50 ₪ לשעה פלוס מע"מ, השכר כולל הוצאות רכב, נסיעות, טלפונים , אחזקת מחשב ותקשורת אינטרנט וכל ההוצאות הנלוות.


כללי
1. המנהל/ת מתחייב/ת לעמוד בתכנית העבודה.
2. יש לצרף קורות חיים.
3. משך ההתקשרות הנו לשנה אחת.
4. לרשות תהיינה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, שתי אופציות להאריך את תוקפו של ההסכם לתקופה של שנה אחת כל פעם, ובלבד שניתנה הודעה על כך 30 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או תום תקופת האופציה הראשונה.
5. הרשות איננה מתחייבת לבחור מועמד כלשהו ורשאית לבטל את המכרז על פי שיקוליה
6. לרשות הזכות לפנות למועמד הטוב ביותר הבא אחריו לפי סדר הניקוד שהושג במכרז במידה והראשון אינו עומד בתנאים.


להבהרות,  ולקבלת מסמכי המכרז המלאים,  ניתן לפנות בכתב אל יסמין ברזלי שחם דוא"ל 
yasmin@galil.gov.il עד לתאריך 3.9.13


אופן בחירת המועמדים:
1. יינתן ניקוד עבור כישורי המועמדים שיעמדו בתנאי הסף.
2. הרשות תזמן לראיון את בעלי הניקוד הגבוה.

אופן ניקוד ההצעות:
1) 90% כישורי המועמד:
      יכולת מוכחת בכתיבה שיווקית 20
      אנגלית ברמה גבוהה 20
      איכות ההמלצות 30
      בעלי ידע בתוכנות גרפיות 5
      בעלי ידע בשפות תכנות כגון html JavaScript 5
      בעלי שליטה בערבית 5
      בעלי ידע טכני במחשבים 5
2) 10% התרשמות בראיון.

דרך ההגשה:
את המעטפה עם כל המסמכים, שעליה כתוב מכרז מס. 10/2013 ניהול אתרי האינטרנט והפייסבוק של הרשות לפיתוח הגליל – יש להגיש במשרדי הרשות לפיתוח הגליל עד יום ב 10.9.13 בשעה 14:00.
משרדי הרשות לפיתוח הגליל ממוקמים באזור תעשייה בר לב. טלפון לתיאום הגעה: יהודית אייזנברג 049552426 שלוחה 8.


*אנא צרפו המלצות והפניות לאתרים שניהלתם, וכן דוגמאות לכתיבתכם

סגור חלון