הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת ידידי עתידים בדרך של פטור ממכרז 8/2013

20/8/2013

הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת ידידי עתידים בדרך של פטור ממכרז 8/2013

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת ידידי עתידים (ע"ר), ע.ר. 580396067
בדרך של פטור ממכרז על בסיס מיזם משותף, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993

מטרת ההתקשרות:
הפעלה משותפת של תכנית " פרחי רפואה בגליל מערבי " – התכנית משלבת בין מדעי הרפואה ולבין יסודות ההנדסה, מקורו של התחום הוא במציאת פתרונות טכנולוגיים לבעיות אבחון וטיפול רפואי. התכנית מאפשרת חשיפה לאקדמיה ופיתוח ידע ומיומנויות מעולם ההנדסה הביו רפואית. התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים בכיתות י' עד יב' ומתקיימת בשיתוף המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה ובית החולים לגליל המערבי נהריה.

עלות הפרויקט כ- 1,000,000 ₪ כאשר עמותת ידידי עתידים משתתפת במחצית מהסכום הנקוב.

לעמותת "ידידי עתידים" ניסיון של 12 שנה בעבודה עם תלמידים בעלי פוטנציאל לימודי מהפריפריה והשוואת הישגיהם לממוצע הארצי על אף החסמים הקיימים, ניסיון בפיתוח תכניות ייחודיות למצטיינים בנושא מדעי ו/או טכנולוגי ברמה גבוהה, יכולת לשלב את בוגרי התיכון בתוכניות ההמשך של העמותה - בצבא, באקדמיה ובתעשייה.


אדם או גוף הסבור כי קיים גוף אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, בהתאם להשתתפות הכספית וליכולת התפעול כנדרש בסעיפים הקודמים, רשאי לפנות למשרדי הרשות לפיתוח הגליל עד ליום רביעי 8/9/2013 בשעה 12:00 (תקופה שלא תפחת מ-14 ימי עבודה החל במועד פרסום ההודעה) באמצעות פנייה בדוא"ל לוועדת המכרזים לגב' יהודית אייזנברג, לכתובת הדוא"ל.
judith@galil.gov.il  , או באמצעות פקס' מס' 04-9552440. יש לוודא קבלת הפקס' / דוא"ל בטלפון 04-9552426 שלוחה 8.סגור חלון