הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » מכרזים פומביים- ארכיון » בקשה להצעות מחיר ניהול דף פייסבוק

בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור ניהול פעילות שיווקית בפייסבוק

הגשה עד 7/7/2013

בקשה להצעות מחיר עבור ניהול פעילות  בפייסבוק
 


הרשות לפיתוח הגליל מעוניינת לקבל הצעות מחיר עבור שירות של פעילות שיווקית בפייסבוק בדף
"עוברים גליל-בית בגליל"
הרשות מעוניינת לקבל הצעה עבור הפעלתו של הדף כך שיציג במרוכז את כלל פעילותה של הרשות וזאת באופן שוטף לאורך השנה. הדף יפיץ מידע ומסרים שתומכים את פעילותה של הרשות "בעולם האמיתי" – פיתוח הגליל, התיירות ואכלוס הגליל.

הגשה עד 7/7/2013

לפרטים מלאים
סגור חלון