הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

הודעה לציבור על פעילות "מיזם משותף" בהליך של "פטור ממכרז"

15/3/201314.3.15

הנדון: מיזם משותף למגדל-אור ולרשות לפיתוח הגליל
 

רקע
מוקד עשייה מרכזי של המשרד לפיתוח הנגב וגליל והרשות לפיתוח הגליל הוא בבניית תשתית יציבה לטיפול בתחומי התעסוקה, חינוך וחברה בגליל תוך ביצוע פרויקטים מחוללי מפנה. כחלק מחזון זה, מוצגת בזאת הצעה להקמת תשתית לפרויקט חינוכי תעסוקתי וערכי להעצמת ילדים בסיכון באזור הגליל.

אלפי ילדים ובני נוער בפריפריה מוגדרים כיום כילדים בסיכון. ילדים אלו, לרוב ממעמד סוציו-אקונומי בינוני ומטה, בסכנת נשירה ממסגרות החינוך הפורמאלי וזקוקים לסיוע מיידי וייחודי בכדי להעצימם פדגוגית, מנטאלית, רגשית וחברתית. לרובם המכריע של נערים אלו אין מסגרת תומכת לשעות הפנאי, היכולה לסייע להם בצרכיהם, החל מארוחה חמה וכלה בסיוע בלימודים ובחיזוק יכולות חברתיות והקשר עם ערכי מדינת ישראל. בהעדר כל זאת, הנערים מוצאים עצמם לרוב מסתובבים חסרי מעש וחשופים לסכנות האלימות והאלכוהול, כאשר גם המערכות הפורמאליות וגם הבית לא מסוגלים לתת להם מענה מספק ובכך מפוספס הפוטנציאל האדיר הגלום בילדים אלה.

לצורך כך, מבקשת הרשות לפיתוח הגליל להקים במיזם משותף את 'בנין המועדונים' בקמפוס 'מגדל-אור'. לשם כך, אותר שטח גדול למרגלות קיבוץ יפעת, הוכנו תוכניות והושגו כל אישורי הבנייה הדרושים.

1. מגדל אור הינה מלכ"ר.
2. עלות הפרויקט כ 3.5 מיליון ₪.
3. מגדל אור תממן לפחות 51% מהפרויקט.
במבנה זה הילדים יוכלו לבלות את שעות אחר הצהריים עם צוות מקצועי, המאומן ומוכשר בדיוק למטרות אלו שידריך ויכוון את התלמידים במהלך שעות אחר הצהריים. כל ילד יקבל תוכנית סדורה לפעילויות שלו על מנת ליצור סדר יום מובנה שבמסגרתו הוא חווה הן חוויות קבוצתיות והן חוויות אינדיבידואליות על מנת לשפר את כישורי החיים והחברה של כל ילד.

בניין המועדונים שיוקם בקמפוס יכלול:
1. מרכז העשרה רבגוני לפעילות בתחומי המחשבים, ריקוד, ספורט, מוזיקה, דרמה, שח –מט ועוד;
2. מרכז לסיוע לימודי – לאחר שעות הלימודים שיכלול סיוע בשיעורי בית, שיעורי עזר ותגבור ועוד;
3. מרכז פדגוגי וספריה;
4. חדרי מועדון לפעילות חברתית;
5. סדנת לימוד מלונאות ובישול.

הרשות לפיתוח הגליל מבקשת לאשר את המיזם כמיזם משותף על פי תקנה 3(30) לתח"מ.
המיזם המשותף יעמוד על סך של 1.75 מיליון ₪, כאשר "מגדל אור" משתתפת בסכום זהה.

במידה וקיים גוף/מוסד אחר אשר יכול לעמוד בתנאים אלו, מוזמן לפנות לרשות לפיתוח הגליל לא יאוחר מתאריך 4.4.13.
על המעוניינים לפנות *לגב' יהודית אייזנברג בטלפון 049552426 לקבלת/ העברת הפרטים.

*הרשות לפיתוח הגליל תהיה סגורה בחול המועד פסח.
סגור חלון