הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" בדרך של פטור ממכרז

12/3/2013

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם תנועת רגבים (ע"ר 58-046-031-9)(להלן: "רגבים"), בדרך של פטור ממכרז, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 (התקשרות עם ספק יחיד).

רגבים הינה עמותה רשומה הפועלת ללא כוונת רווח ומתמחה מזה מספר שנים בביצוע פעילות "לובינג" מול מקבלי החלטות בנושאי תעסוקה, התיישבות, תשתיות ועוד.
ההתקשרות הנ"ל, הינה לצורך הקמת מיזם משותף למטרות הבאות - כחלק מהמאמץ לחיזוק הגליל ולפיתוח התעסוקה וההתיישבות.
א. איתור משקיעים / מקבלי החלטות ברמה המדינית/ מקבלי החלטות בנושאי תעשייה, יזמות, נדל"ן.
ב. בדיקת צורכי השטח ( צרכי תעשייה, תעסוקה , יזמות , התיישבות ) הכנת השטח ( קרי – אנשי הגליל בנושאים השונים) .
ג. יצירת קשרים בין השטח לבין מקבלי ההחלטות , כולל סיורים במקום והכנת כנסים ייעודיים.

על פי חוות דעתה של טלי עומר, סמנכ"ל ברשות לפיתוח הגליל , רגבים משלבת בתוכה בעלי תפקידים, ידע, אמצעים והתמחויות מיוחדות לשם ביצוע פעולות אלו במסגרת המיזם ולכן "רגבים" מהווה ספק יחיד כהגדרתו בתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993,
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות למשרדי הרשות לפיתוח הגליל עד ליום 25/3/2013 , ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.


סגור חלון