הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מחלקות » רפואה ומדע » מיגל - מכון למחקר מדעי בגליל » לימודים מתקדמים בגליל במיגל

לימודים מתקדמים בגליל

חוקרי מיג"ל מהווים את השלד האקדמי עליו נבנתה הפקולטה למדעים וטכנולוגיה של המכללה האקדמית תל חי.פקולטה זו, בה לומדים למעלה מ-1,000 סטודנטים לתואר ראשון במדעים (B.Sc) וכ- 30 סטודנטים לתואר שני במדעים (M.Sc), כוללת בתוכה בין היתר את החוגים לביוטכנולוגיה, מדעי הסביבה, מדעי התזונה ומדעי המזון. בוגרי הפקולטה ממשיכים לתארים מתקדמים בכל המוסדות בארץ (וביניהם מכון וייצמן, הטכניון, האוניברסיטה העברית ועוד) ובמגוון מוסדות בחו"ל. גאוות הפקולטה היא בתואר שני מחקרי בביוטכנולוגיה, אשר תנאי הקבלה אליו מהמאתגרים ביותר בארץ.

ניתן לבצע עבודת תיזה במיג"ל במסגרת התכנית ללימודי תואר שני (M.Sc) בביוטכנולוגיה במכללה האקדמית תל-חי במסלול עם תיזה. תכנית זו שהינה ייחודית למכללת תל-חי מאושרת ע"י המועצה להשכלה גבוהה בהסתמך על התשתיות המדעיות ועל חוקרי מיג"ל המשמשים כמנחים לסטודנטים ותורמים בכך למצוינות אקדמית. סטודנטים בתכנית זו מתחילים בעבודת המחקר שלהם כבר מן הסמסטר הראשון. התיזה מוגשת בתום חופשת הקיץ לאחר שנת הלימודים השניה. על התיזה להקביל באיכותה ובהיקפה לפרסום מדעי אחד לפחות בעיתונות בת-שיפוט.

ניתן לבצע עבודות תיזה לתוארים מתקדמים (תואר שני, דוקטורט, בתר דוקטור) בשיתוף חוקרים ממוסדות להשכלה גבוהה אחרים (האוניברסיטה העברית, מכון ויצמן, הטכניון אוניברסיטת תל-אביב ועוד). במקרה זה הסטודנט יהינה מהנחיה של 2 חוקרים, האחד מתוך צוות חוקרי מיג"ל והשני מן המוסד האחר. ההכרה שמוסדות אקדמיים אלו נותנים לחוקרי ומעבדות מיג"ל, מעידה על המצויינות האקדמית והמחקרית של המכון.

כיום לומדים בתכנית לתואר שני עם תיזה של מכללת תל-חי כ- 20 סטודנטים. למעלה מ- 10 סטודנטים נוספים מבצעים תיזה במיג"ל במסגרת לימודיהם לתואר שני במוסדות אקדמאיים אחרים. למעלה מ-20 סטודנטים נוספים מבצעים את התיזה שלהם במיג"ל במסגרת לימודיהם לתואר שלישי (Ph.D) במוסדות אקדמאיים שונים. משתלמים שבוחרים לבצע בתר-דוקטורט במסגרת מיג"ל, יוכלו בתנאים מסויימים, להצטרף בעתיד אל צוות חוקרי מיג"ל.
כל הסטודנטים המבצעים את התיזה שלהם, או אלה הנמצאים בתקופת הבתר-דוקטורט שלהם במסגרת מיג"ל, מקבלים מלגות או שכר בכדי לאפשר להם להתפנות לעבודתם המדעית.

סגור חלון