הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

סיכום שנת 2012 במלונות התיירות בישראל

ינואר 2013


סיכום שנת 2012 במלונות התיירות בישראל
*הנתונים מאתר הלמ"ס ומנתוני התאחדות המלונות


בשנת 2012 קלט הגליל 15% מכלל לינות התיירים, ו- 16% מכלל לינות הישראלים במלונות.

בקרב התיירים טבריה מהווה יעד רביעי ברמת הפופולאריות אחרי ירושלים (34%), תל אביב (25%) ואילת (11%). 9% מהתיירים לנים במלונות טבריה.
בקרב ישראלים טבריה ממוקמת במקום השלישי עם 9% מהלינות, אחרי 52% מהלינות שמתקיימים באילת ו-15% בים המלח.

 
 


בשנת 2012 הסתכם מספר הלינות במלונות התיירות בגליל (טבריה, סובב כנרת, נצרת ומלונות בגליל) ב--3,286,000 לינות. זוהי עלייה של 3 אחוזים לעומת השנה הקודמת.

1.86 מיליון לינות היו של ישראלים (עליה של כ- 4 אחוזים לעומת 2011), והיתר, 1.43 מיליון, היו של תיירים.

לינות התיירים היוו כ-43% מסך הלינות במלונות, והן עלו ב- 2 אחוזים לעומת 2011.
בעוד שבמספר הלינות של תיירים בכלל ישראל חלה ירידה של 2%, בטבריה, ובעיקר בנצרת נרשמו עליות במספרי הלינות.
במלונות טבריה, סובב כנרת והגליל, הישראלים מהווים נתח מרכזי. לעומת זאת בנצרת, עיקר הלנים הם תיירים.
מספר הלינות הכולל בעיר נצרת עמד על 376 אלף. הוא עלה ב 10% לעומת שנת 2011. מעניין למצוא כי עיקר הגידול חל בלינות ישראלים בעיר (24%).


.


*מספר הלינות הכללי של תיירים בישראל ירד בתקופת מבצע "עמוד ענן" שחל בחודש נובמבר. 
 


 

סגור חלון