הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

אוכלוסיה

הנתונים להלן מבוססים על עיבודים מתוך פרסומי הלמ"ס לאורך השנים.

אוכלוסיית הגליל

בסוף שנת 2011 מנתה אוכלוסיית הגליל כ-1,300,000 תושבים.

 

הגירה פנימית

מאזן ההגירה מחושב על ידי הפחתת כמות היוצאים ממחוז הצפון מכמות הנכנסים למחוז הצפון, כאשר בין הנכנסים נמנים גם עולים חדשים המתיישבים בגליל.
הנתונים מצביעים על שינוי במגמה בשנתיים האחרונות, כאשר לאחר מספר שנים של מאזן שלילי נמצא מחוז הצפון במאזן חיובי.

 

סגור חלון