הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

תעשייה בצפון

להלן מקבץ של נתונים בנושא התעשייה במחוז הצפון.
מקור הנתונים במידע שמתפרסם על ידי הלמ"ס.
 

מפעלים ומועסקים בתעשייה בצפון

  מפעלים מועסקים
2011 1,652 69,708
2010 1,674 66,864
2009 1,656 62,841
2008 1,531 66,288
2007 1,357 61,209
2006 1,603 59,168
2005 1,587 57,000
2004 1,628 56,600
2003 1,840 57,700
*הנתונים מתוך פרסומי "ישראל במספרים" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
*מתוך סקר התעשייה 2008
סגור חלון