הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" בדרך של פטור ממכרז

6/12/2012

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם תנועת רגבים (ע"ר 58-046-031-9)(להלן: "רגבים"), בדרך של פטור ממכרז, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 (התקשרות עם ספק יחיד).

רגבים הינה עמותה רשומה הפועלת ללא כוונת רווח ומתמחה מזה מספר שנים בהפעלת מנגנוני פיקוח ובקרה על הנעשה בתחום המדיניות הקרקעית והסביבתית בכלל, ובתחום השמירה על השטחים הפתוחים בפרט.

ההתקשרות הנ"ל, הינה לצורך הקמת מיזם משותף למטרות הבאות - כחלק מהמאמץ לחיזוק הגליל ולפיתוח ההתיישבות בו.
א. חיזוק הפיקוח והאכיפה בשטחים הפתוחים לשימור האינטרסים הציבוריים השונים בהם.
ב. קיום פעילות תומכת לפעילותן של רשויות האכיפה השונות, בשאיפה לאתר את נקודות הכשל והחסמים המערכתיים, להתריע עליהן ולקדם את תיקונם.
ג. ריכוז המידע הקרקעי לכדי יכולת ליצירת 'תמונת מצב קרקע' עדכנית בכל רגע נתון ככלי מערכתי לפיתוח הגליל.

על פי חוות דעתה של טלי עומר, סמנכ"ל ברשות לפיתוח הגליל , רגבים משלבת בתוכה בעלי תפקידים, ידע, אמצעים והתמחויות מיוחדות לשם ביצוע פעולות אלו במסגרת המיזם, וזאת לפחות בשני מישורים: אחיזת שטח חזקה, קרי, נוכחות מתמדת בשטח והתרעה בזמן אמת על מפגעים ופעילות בלתי חוקית; וכן התמחות בתחום הביקורת המנהלית, ולכן "רגבים" מהווה ספק יחיד כהגדרתו בתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993,
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות למשרדי הרשות לפיתוח הגליל עד ליום(תקופה שלא תפחת מ-14 ימי עבודה החל במועד פרסום ההודעה), ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.
סגור חלון