הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

הבהרות לעבודות תכנון אסטרטגי

28/11/2012

28/11/2012

הבהרות לעניין הגשת הצעות לתכנון אסטרטגי:

מתייחס לבקשות עבור עבודות בתחום:
אוניברסיטה גלילית
מערך הבריאות בגליל
קידום התעשיה בגליל

1) עיקר העבודה הנה בחקר המצב הקיים, גזירת המלצות לפעולה והעלאתם על הכתב.
2) כמובן שיש להתייחס בהצעה למתודה המחקר – איך יאספו הנתונים, ואילו נתונים יילקחו בחשבון.
3) השתתפות בפורום ודיונים – הנם מרכיב שולי בעבודה. הכוונה איננה לליווי ארוך טווח אלא לישיבה או שתיים לצורך הצגת הנתונים והמידע.
4) התכנון יתבסס על עבודות קודמות שנעשו בתחומים הנ"ל, ויערכו בהכוונת הרשות לפיתוח הגליל.
5) על ההצעות להתכנס לסכום של עד 50,000 ₪.


סגור חלון